1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificarea ofertei: prin facilitarea colaborării online, se poate menţine contactul extraşcoală între cadrul didactic şi elevi, precum şi între elevi, astfel încât se stimulează iniţiativa, creativitatea şi învăţarea prin proiecte.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Crearea şi utilizarea unui mediu online de tip wiki în care elevii pot colabora;

Dezvoltarea abilităţilor de selectare, culegere, organizare şi încărcare în mediul online a informaţiilor şi produselor software şi/sau multimedia;

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare online;

Atragerea şi implicarea elevilor în proiectarea şi realizarea procesului instructiv – educativ;

Dezvoltarea capacităţilor de a utiliza un mediu online pentru munca în echipă;

Facilitarea învăţării prin colaborare;

Utilizarea produselor software (aplicaţii, produse multimedia etc.) în învăţare şi în prezentarea produselor activităţii elevilor;

 

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Managementul informaţiilor şi învăţării

3 h

1 h

2 h

-

2. Interactivitatea didactică prin tehnologia IT

5 h

1 h

3 h

1h

3. Comunicare şi colaborare în mediile de învăţare online

6 h

1 h

4 h

1h

4. Învăţarea prin proiecte

4 h

1 h

3 h

-

5. Promovarea produselor învăţării

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

(8 h)

8 – 9

1. Managementul informaţiilor şi învăţării

2. Interactivitatea didactică prin tehnologia IT

Curs

 

 

 

Prof. Marin-Badea Ana Veronica

 

Prof. Marin-Badea Laurenţiu

9 – 11

Aplicaţii

12 – 13

Curs

13 – 16

Aplicaţii

16 – 17

Evaluare

II

(6h)

8 – 9

3. Comunicare şi colaborare în mediile de învăţare online

Curs

9 – 13

Aplicaţii

13 – 14

Evaluare

III

(4 h)

8 – 9

4. Învăţarea prin proiecte

Curs

9 – 12

Aplicaţii

IV

(4 h)

8 – 9

5. Promovarea produselor învăţării

Curs

9 – 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific, prezentat prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

Activitatea la seminar-prezenţă activă, alcătuirea unor biblio-grafii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul electronic, teste, referate, recenzii, conspecte, utilizarea produselor software, investigaţii practice.

elaborarea unui pro-iect/ realizarea unui mediu online în care încarcă informa-ţii şi produse, prin cola-borare, o grupă de cursanţi

 

 

2.    Resurse umane:

Prof. Marin-Badea Ana-Veronica, formator județean

Prof. Marin-Badea Laurenţiu, formator județean