Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

  Publicul  ţintă vizat: profesori de religie

 Justificarea ofertei:  

Optimizarea activităţii educative sub toate aspectele sale, de la cele particulare ale instruirii, ale conceperii curriculum-ului, ale organizării sistemului de învăţămant, ale managementului educaţional şi evaluării, pȃnă la sporirea valenţelor sale formative;

Cunoaşterea propriilor valori culturale şi spirituale după extinderea lor în spaţiul comunitar;

Valorificarea potenţialului educativ al conţinuturilor informaţionale;

Necesitatea motivării elevilor prinr-o gamă cât mai diversă de metode didactice pentru învăţarea religiei şi pentru formarea personalităţii duhovniceşti;

Dezvoltarea creativităţii în procesul didactic;

Durata:      24 de ore

Curriculum-ul programului:

  1. Competenţe vizate

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de didactică a specialităţii, de psihologie;

Proiectare şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;

Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant;

Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ;

Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;

Selectarea  metodelor  optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice,înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;

Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv - educative în colaborare cu comunitatea;

Responsabilizarea pentru rolul social asumat.

    b.  Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Specificul, scopul si obiectivele religiei in scoala

4

1

3

 

Valori si finalitati in educatia religioasa

4

1

2

1

Mijloace didactice intre clasic si modern

4

1

2

1

Metode active utilizate in studiul Religiei

5

2

2

1

CDS-ul in educatia religioasa

3

1

2

 

Evaluare finală

4

   

4

Total

24

6

11

7

 

     c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8,00- 14,00

Specificul, scopul si obiectivele religiei in scoala

curs

aplicaţii

Prof.Ionescu Daniela

2

8,00- 14,00

Valori si finalitati in educatia religioasa

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Popescu Romeo

3

8,00- 14,00

Mijloace didactice intre clasic si modern

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Ionescu Daniela

 

4

8,00- 15,00

Metode active utilizate in studiul Religiei

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Popescu Romeo

5

8,00- 13,00

CDS-ul in educatia religioasa

curs

aplicaţii

evaluare

 

Prof.Ionescu Daniela

 

6

8,00- 12,00

Evaluare

evaluare

Prof. Popescu Romeo

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, elaborare  CDŞ-uri, referate, portofolii

2. Resurse umane

Formatori implicaţi

Prof. Popescu Romeo, inspector de specialitate, formator județean

Prof. Ionescu Daniela, formator judeţean