( Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină )

 

1. CRITERII CURRICULARE

Public tinta vizat

Profesori de franceza; viitori candidati la examenul de titularizare

Justificare (necesitate, utilizare)

Acest stagiu de formare se doreste un sprijin pentru profesorii debutanti in mod prioritar. El este conceput ca o insusire si aplicare metodologica a fundamentelor CECRL din perspectiva comunicativ-actionala (Claire Bourguignol). Profesorii vor descoperi o alta modalitate de a preda, de a-si construi demersul didactic prin integrarea TIC, prin intelegerea mecanismelor generale ale acestui demers didactic, vor putea sa elaboreze singuri un sistem de competente-cheie pentru elevi in functie de nivelul clasei si de scopul vizat, sa-si structureze continuturile si obiectivele in jurul notiunii de actiune, sa elaboreze scenarii didactice, teste si grile de evaluare din aceasta perspectiva activ-participativa. Unitatile tematice ale programelor scolare in vigoare vor fi astfel transformate in « unitati de actiune », elevii devin “actanti responsabili” in realizarea sarcinilor de lucru precise date de profesor. Acesta devine moderator,  asistent de invatare, organizator, persoană care proiectează, coordoneaza, sistematizează. Aceasta metodologie confera « o misiune », un sens invatarii luand in calcul interesele elevilor, permite un invatamant deschis cu forme diferite de lucru, parteneriat si exercitii pentru toate nivelurile de limba conform CECRL.

Durata : 24 de ore repartizate

           

Curriculum-ul programului

 

 

 

Competente vizate

Denumire modul/tema

 

Total ore

Teorie

 

Aplicatii

 

Evaluare

 

Du CECRL à l’approche communic’actionnelle :

-cunoasterea CECRL

-diferentierea diferitelor abordari metodologice

-insusirea mecanismului general al acestei noi metodologii

 

8

 

2

 

4

 

2

Construire une unité didactique et piloter une séquence pédagogique

-determinarea obiectivelor pedagogice si a competentelor vizate

-selectarea resurselor/auxiliarelor adecvate (documente autentice ca suport)

-elaborarea de activitati care stimuleaza autonomia elevilor si constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor

-optimizarea comunicarii si dezvoltarea dinamicii de grup prin activitati creative.

 

8

 

2

 

4

 

2

Evaluer : du contrôle à l’évaluation.

-stabilirea continuturilor ce vor fi evaluate

-aplicarea unei evaluari obiective si motivante

-conceperea de activitati si grile de evaluare (evaluare initiala, evaluare sumativa )

 

6+2

 

2

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

Calendarul programului        Programul de desfasurare :

24.04.2017     9.00- 16.00 (cu pauzele corespunzatoare)

- Prezentarea cursului si a participantilor, stabilirea regulilor ;

- Fundamentele CECRL de la teorie la actiune, ilustrarea cu exemple concrete

- Exercitii practice : analiza unei unitati didactice dintr-un manual din perspectiva mai multor curente (grupe);

- Prezentarea metodei comunicativ-actionale ;

- Alegerea documentelor autentice adecvate unei unitati tematice.

                        

25.04.2017     9.00- 16.00

- Construirea unei unitati de actiune pornind de la documentele alese si distribuite cursantilor :

a. stabilirea obiectivelor si a competentelor vizate ;

b. alegerea activitatilor pertinente pentru realizarea scopului/ “misiunii” si a tehnicilor de dinamizare a grupurilor ;

c. constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor.

- Prezentarea scenariilor didactice realizate de cursanti, sinteza, discutii .

 

26.04.2017     9.00- 16.00

- Evaluarea competentelor in predarea-invatarea limbilor straine : aport teoretic ;

- Analiza diferitelor situatii de evaluare si elaborare de grille de analiza;

- Analiza diferitelor grile de evaluare ;

- Elaborarea unor seturi de grile de evaluare specifice de la demersul comunicativ la cel comunicativ-actional pornind de la un exemplu concret (« S’installer en France »).

 

27.04.2017      9.00-16.00

- Analiza grilelor realizate de cursanti, sinteza ;

- Metode de optimizare a comunicarii si dezvoltare a dinamicii de grup prin activitati creative ;

- Evaluarea cursului (harta conceptuala, metoda Răspunde – Aruncă – Interoghează) ;

- Predarea portofoliilor personale (fise de proiecte didactice, documente autentice folosite ca support, fise de lucru, teste si grile de evaluare).

Modalitati de evaluare Hartă conceptuală  tip “pânză de păianjen”

Proiecte didactice

2. RESURSE UMANE

Formatori/ nivelul de pregatire Dumitrescu Valeria

Împăratu Lăcrămioara