Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Justificarea ofertei: o mare parte din viaţa copilului se va desfăşura în grădiniţă, apoi în şcoală, iar de armonia dintre cele două medii educaţionale depinde mult dezvoltarea sa viitoare

Durata: 24 ore    Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi cel primar privind

planficarea, proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şi parteneriat cu părinţii în manieră adecvată şi creativă, pentru optimizarea dezvoltării preşcolarului şi şcolarului mic.

Competenţe vizate:

  • De a asigura o bună dezvoltare a copiilor din punct de vedere fizic, intelectual, social şi al personalităţii;
  • De a antrena părinţii să-i educe pe copii în a avea încredere în sine, în propria lor valoare;
  • De a stimula şi de a creea mediul propice pentru dezvoltarea copiilor;
  • De a forma capacitatea cadrelor didactice de a consilia părinţii, de a media conflictele ;
  • De a asigura transpunerea eficientă a proiectării consilierii părinţilor în practică;

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Prezentare generală a copilui de vârstă preşcolară şi şcolară mică

3 h

1 h

2 h

-

2. Tipologia părinţilor în abordarea educaţiei copiilor

3 h

1 h

2 h

-

3. Roluri şi relaţii în cadrul familiei – identificarea problemelor

3 h

1 h

2 h

-

4. Raportul şcoală-familie în plan educativ (Analiză SWOT)

3 h

1 h

2 h

-

5. Elaborarea planificării anuale /semestriale a întâlnirilor cu părinţii

4 h

1 h

2 h

1 h

6. Rolul colaborării familie-şcoală în integrarea socială a copilului

5 h

2 h

3 h

-

Evaluare finală

3 h

-

-

3 h

Total

24 h

7 h

13 h

4 h

 Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

  Tip de

 activitate

Formatori

1.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

  13-14

1. Prezentare generală a copilui de vârstă preşcolară şi şcolară mică

2. Tipologia părinţilor în abordarea educaţiei copiilor

curs

aplicaţii

evaluare

 

Ancuţa Giorgiana

 

 

 

Prof. Comăneci Titina

2.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

13-16

3. Roluri şi relaţii în cadrul familiei – identificarea problemelor

4. Raportul şcoală-familie în plan educativ (Analiză SWOT)

curs

aplicaţii

evaluare

3.

(9 h)

8-9

9-12

12-13

13-17

5. Elaborarea planificării anuale /semestriale a întâlnirilor cu părinţii

6. Rolul colaborării familie-şcoală în integrarea socială a copilului

curs

aplicaţii

evaluare

4.

(3 h)

9 - 12

Evaluare

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 Mic ghid educativ-practic pentru părinţi

activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor planificări, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

- elaborare ghid de bune-practici – 10%

Elaborarea unui  ghid care să cuprindă sfaturi practice pentru cadrele didactice, în conformitate cu problematica întâlnită în activitatea cu părinţii şi copiii

 

     2. Resurse umane

Prof. Ancuţa Giorgiana, formator județean

Prof. Comăneci Titina, formator județean