1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: În contextul necesităţii optimizării instruirii, strategiile didactice interactive reprezintă „instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesorii din învăţământul preuniversitar pentru a asigura eficienţa procesului educaţional.

Durata cursului: 24 ore.

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Strategii didactice moderne

4

1.5

2.5

-

2.Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

3

1

2

-

3. Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

3

1

2

-

4. Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

3

1

2

-

5. Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

3

1

2

-

6. Mijloace de învățământ

 

3

1

2

-

5. Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

 

3

1

2

-

Evaluare

2

-

-

2

Total

24

7.5

14.5

-

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

  • Asimilarea unor metode moderne de predare-învățare-evaluare
  • Aplicarea  metodelor moderne în practica şcolară pe baza cunoaşterii obiectivelor propuse;
  • Crearea unor abilități de comunicare prin intermediul cărora profesorii ameliorează relațiile intragrupale;
  • Capacitatea de a elabora metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului în scopul sporirii eficienţei lecţiei.

b. Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(6h)

8 – 10

Strategii didactice moderne

 

Curs

Aplicaţii

 

 

 

 

 

10.15- 12.15

Strategii didactice moderne

 

Aplicaţii

12.30 – 14.30

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

Curs

Aplicaţii

 

II

(6 h)

 

 

 

8 –  10

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

 Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

Curs

Aplicaţii

10.15- 12.15

 

Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme.

Aplicaţii

12.30-14.30

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

Evaluare

Curs

III

(6h)

8-10

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critic Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

Evaluare

10.15- 12.15

Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

12.30-14.30

Mijloace de învățământ

IV

(4 h)

8-10

Mijloace de învățământ

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

 

 

10.15- 12.15

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

V(2 h)

10- 12

EVALUARE - Proiectaţi o unitate de învăţare, la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie

 

 

 

c. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video.

Proiectarea unei unități de învăţare, la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie.

2. Resurse umane

Prof. metodist Samoilă Daniela Mihaela

Prof. metodist Șandru Valeria

Prof. Purice Corina