Noutăți an școlar 2023-2024

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul gimnazial

Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata (nr. total de ore de formare): 16 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Competențe de planificare și proiectare a demersului didactic;

Competențe de management al procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare;

Competențe de comunicare și relaționare cu elevii;

Competențe de evaluare.

Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

Proiectarea didactică

2

2.

Aplicarea strategiilor în procesul de predare - învățare - evaluare

4

3.

Documente curriculare

4

4.

Metode și tehnici de evaluare

4

5.

Evaluare

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 10

1. Proiectare didactică

 

2. Aplicarea strategiilor în procesul de predare - învățare - evaluare

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

3. Documente curriculare

 

4. Metode și tehnici de evaluare

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

III (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect didactic

Evaluare

 

Modalități de evaluare: proiecte, portofolii.

2. Resurse umane

Inspectori școlari

Profesori metodiști