Public țintă vizat:  cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata (nr. total de ore de formare): 16 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Competențe de planificare și proiectare a demersului didactic;

Competențe de management al procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare;

Competențe de comunicare și relaționare cu elevii;

Competențe de evaluare.

Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

Proiectare

2

2.

Strategii (desfășurare de proces)

12

3.

Evaluare

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Proiectare

 

2. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

9 - 10

Aplicaţii

10 – 12

Curs

12 - 15

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

2. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

10 – 13

Aplicaţii

13 – 15

III (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect didactic

Evaluare

 

Modalități de evaluare: proiecte, portofolii.

2. Resurse umane

Prof. Ionescu Lavinia, formator județean,

Prof. Ohîi Maria, formator județean,

Prof. Pîrvulescu Mihaela Marcela, formator județean,