Noutati an scolar 2022-2023

1. Criterii curriculare

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: cursul îşi propune să formeze, dezvolte şi să accentueze competenţele  esenţiale ale cursanţilor legate de inspecţia şcolară.

Programul propune crearea unui mediu de învăţare pentru formabil în care să poată câştiga experienţă în ceea ce priveşte aplicarea informaţiilor de actualitate privind inspecţia şcolară.  Formabilul va fi abilitat  să utilizeze aceste cunoştinţe astfel încât, la finalul cursului, să deţină un portofoliu de lucru necesar desfăşurării cu succes a activităţii profesorului metodist (concepte, idei, materiale de curs, instrumente etc.), pe care să îl poată utiliza în activitatea specifică profesorului metodist. 

Durata 16 de ore

Curriculum-ul programului de formare 

a. Competenţe vizate

 • Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a  documentelor şi proceselor verbale   specifice inspecţiei şcolare
 • Însuşirea principalelor repere legislative pe care le implică abordarea problematicii formării continue a cadrelor didactice 
 • Orientarea cadrelor didactice în reevaluarea propriei activităţi didactice 
 • Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare care să răspundă atât cerinţelor impuse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi a necesităţii de evoluţie în carieră 

b. Planificarea modulelor tematice

 • Strategii didactice utilizate în procesul instructiv-educativ (3 ore)
 • Evaluarea activităţii didactice. Fişa de observare a lecţiei (2 ore)
 • Formele educaţiei: educaţia formală, educaţia nonformală, educaţia informală (3 ore)
 • Evaluarea activităţilor educative nonformale: portofoliul dirigintelui,  proiectul educaţional (2 ore)
 • Activităţi specifice profesorului metodist (2 ore)
 • Legislaţie şcolară (2 ore)   
 • Evaluare finală (2 ore)

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Strategii didactice utilizate în procesul instructiv-educativ

2. Evaluarea activităţii didactice. Fişa de observare a lecţiei

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 9

3. Formele educaţiei: educaţia formală, educaţia nonformală, educaţia informală

4. Evaluarea activităţilor educative nonformale: portofoliul dirigintelui,  proiectul educaţional

Curs

9 – 13

Aplicaţii

III (4 h)

8 – 9

5. Activităţi specifice profesorului metodist

6. Legislaţie şcolară

Aplicaţii

9 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

Elaborarea unui proiect didactic la disciplina predata

Teste grilă de evaluare sumativă

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Portofoliu de evaluare

 • Elaborarea unui proiect didactic la disciplina predata
 • Teste grilă de evaluare sumativă

2. Resurse umane

Formatori implicaţi

- inspectori școlari

- profesori metodisti CCD