Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: activitățile de orientare urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea tânărului cu cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Educarea tinerilor pentru independență și flexibilitate le permit acestora exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări și asigură flexibilitate în managementul carierei.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Cunoștințe despre sine;

2.Informații ocupaționale;

3.Luarea deciziei;

4.Planificare;

5. Rezolvare de probleme.

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Cunoștințe despre sine

2

1

1

-

2. Informații ocupaționale

4

1

3

-

3. Luarea deciziei

6

2

3

1

4. Planificare

6

2

3

1

5. Rezolvare de probleme

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

 

 

 

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8 - 16

Cunoștințe despre sine

Informații ocupaționale

curs

aplicatii

 

Prof. Şandru Valeria

 

 

Prof. Georgescu Alina

2

8 - 16

Luarea deciziei

Planificare

curs

aplicatii

evaluare

3

8 - 16

Rezolvare de probleme

Evaluare finală

curs

aplicaţii

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă,investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (program educațional de orientare școlară și profesională)

 

2. Resurse umane:

Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, formator judeţean

Prof. Georgescu Maria, coordonator CJAP, formator județean