1.  Criterii curriculare

Public ţintă vizat: profesori suplinitori și debutanţi, profesori care predau discipline socio – umane.

Justificare: Rezultatele aferente concursurilor naţionale privind debutul, definitivatul şi avansarea în cariera didactică obţinute de cadrele didactice care s-au înscris în aceste competiţii de profil considerăm că pot fi îmbunătăţite, astfel încât calitatea actului didactic să crească. De asemenea, noutăţile didactice şi metodice în domeniul ştiinţelor socio – umane au cunoscut o creştere progresivă, cu impact direct asupra calităţii procesului de învăţământ, motiv pentru care grupul ţintă vizat merită să le cunoască şi să le însuşească.

Durata: 24 h

Curriculum-ul programului

a. Competenţe vizate

  • Perceperea abordărilor tradiţionale şi moderne în cadrul didacticii specialităţii;
  • Însuşirea metodelor, a strategiilor didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare pretabile disciplinelor socio-umane;
  • Formarea abilităţilor specifice cadrului didactic constructivist;
  • Formarea unui management didactic de calitate superioară.

b. Planificarea pe stagii/ module tematice – timp alocat

Denumire temă

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Elemente de noutate în didactica disciplinelor socio-umane

7

 2

4

      1h

2. Exigenţe psihopedagogice în procesul de învăţământ

7

 2

4

       1h

3.Metode activ-participative şi tehnico-aplicative în procesul didactic al disciplinelor socio-umane

8

2

5

       1h

4. Evaluare finală

2h

 -

-

        2h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (3h)

 

II

(4h)

  8 - 10

1.Elemente de noutate în didactica disciplinelor socio-umane

Curs

 

prof. Sîiulescu Flavius – Cătălin

 

 

 

prof. Turbureanu Silvia

10 - 11

Aplicații

  8 -   9

Curs

  9 - 11

Aplicații

11 - 12

Evaluare

III

(3h)

IV

(4h)

  8 -   9

2. Exigenţe psihopedagogice în procesul de învăţământ

Curs

  9 - 11

Aplicații

  8 - 11

Aplicații

11 - 12

Evaluare

V

(4h)

VI (4h)

  8 - 10

3.Metode activ-participative şi tehnico-aplicative în procesul didactic al disciplinelor socio-umane

Curs

10 - 12

Aplicații

  8 - 11

Aplicații

11 - 12

Evaluare

VII

(2h)

  9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare

            PORTOFOLIU DE EVALUARE:

- planificare calendaristică pentru o disciplină, la alegere;

- planificarea unei unități de învățare/ sau de conținut;

- eseu tematic, cu titlu la alegere

 

2. Resurse umane

Formatori

  • prof. Sîiulescu Flavius – Cătălin, formator naţional;
  • prof. Turbureanu Silvia, formator naţional