Noutăți an școlar 2023-2024

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal didactic şi didactic auxiliar învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

„Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar”  sau  “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea studiilor”. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient.

În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice şi a echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar.

Un factor important îl reprezintă și respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Adoptarea metodelor și tehniciloor eficiente de cunoaștere a copiilor și integrare socială;

2. Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, multiplă, diversificată şi  specifică;

3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental

4. Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

 Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

Principii și reguli de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

 

10.15- 14.15

Principii și reguli de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

- Studiu de caz – Prevenirea abandonului școlar și respectarea datelelor personale conform legislației în vigoare.

- Proiectul didactic al unei activități prin care se poate preveni abandonul școlar.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, formator CRED, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Papuzu Cornelia, profesor chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor istorie, doctor, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Dumbravă Cantemir Cătălin, profesor, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Călvun Georgiana Cristiana, profesor, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru