Noutăți an școlar 2023-2024

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: Centrul Județean de Excelență Vâlcea

Acest proiect este în acord cu politicile educaționale promovate de Ministerului Educației, a strategiilor specifice creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate, care se continuă pentru perioada 2020 – 2024.

Grup ţintă: elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității locale.

Obiectiv general: implicarea cadrelor didactice, elevilor, părinților și membrilor comunității în dezvoltarea și promovarea excelenței în educație.

Obiective specifice:

  • informarea și sensibilizarea participanților cu privire la educația de performanță;
  • deprinderea unor concepte privind competiția și performața școlară;
  • analiza responsabilităților specifice educației din școală  asupra dezvoltării comunităților locale ;
  •  explicarea impactului educației de performanță și cultivarea toleranței față de semeni în societate;

Activități:

1. Masă rotundă cu tema ”Ziua Educației” – 5 octombrie 2022

2. Workshop pe tema: ” Ziua Internațională a Elevului și Studentului” – 17 noiembrie 2022

3. Curs avizat ME ” Strategii de promovare a educației pentru excelență” – februarie 2023

4. Webinar tematic: ”Competiția și performața școlară” – mai 2023

5. Masă rotundă: ”Rezultatele elevilor vâlceni obținute la olimpiadele și concursurile școlare ” – iunie – iulie 2023

            Responsabil: profesor metodist CCD Șandru Valeria