1. Criterii curriculare
Denumirea programului: Metode interactive şi de grup
Publicul ţintă vizat:cadre didactice din învăţământul preşcolar
Justificarea ofertei: Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne ale învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic, receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţa de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
Interdisciplinaritatea presupune o învăţare prin cooperare, prin colaborăre, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate:
 • Însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, comportament de bază în învăţarea eficientă a unor abilităţi practice în condiţii de cooperare;
 • Formarea capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare-învăţare şi să înţeleagă necesitatea folosirii acestora.
 • Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor;
 • Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie, o poveste, cum realizează un desen, o construcţie etc., cel mai repede);
 • Formarea unui sistem de capacităţi;
 • Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Prezentarea cursului Metodele interactive de grup (elemente generale)

2

2

   

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor instructiv-educative

10

3

6

1

Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative

8

4

3

1

Evaluare finală

4

-

-

4

Total

24

9

9

6

 

Calendarul programului


Ziua

Interval
orăr

Tema

Tip activitate

Formator

1

8.00-10.00
10.00-13.00

Prezentarea cursului
Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice

curs
aplicaţii

Prof.Ancuţa Giorgiana

2

9.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice;
Activizarea şi interactivitatea preşcolarilor;

curs
aplicaţii
evaluare

Prof.Ancuţa Giorgiana

3

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-19.00

Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative;
Evaluare finală

curs
aplicaţii
evaluare
evaluare

Prof.Ancuţa Giorgiana

 

- Modalităţi de evaluare a cursanţilor:


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

portofoliu

2. Resurse umane
Formatori implicaţi:

 • Ancuţa Giorgiana- Inspector de specialitate - ISJ Vâlcea
 • Ohîi Maria – Profesor metodist - C.C.D Vâlcea

 

Certificare: adeverinţă CCD