• Criterii curriculare

Denumirea programului: Mijloace moderne şi creativitate în educaţia religioasă
Publicul ţintă vizat: 25 de profesori de religie
Justificarea ofertei:

 • optimizarea activităţii educative sub toate aspectele sale, de la cele particulare ale instruirii, ale conceperii curriculumului, ale organizării sistemului de învăţămant, ale managementului educaţional şi evaluării, până la sporirea valenţelor sale formative;
 • cunoaşterea propriilor valori culturale şi spirituale după extinderea lor în spaţiul comunitar;
 • valorificarea potenţialului educativ al conţinuturilor informaţionale;
 • necesitatea motivării elevilor prinr-o gamă cât mai diversă de metode didactice pentru învăţarea religiei şi pentru formarea personalităţii duhovniceşti;
 • dezvoltarea creativităţii în procesul didactic;

Durata: 35 de ore
Curriculum-ul programului: o grupă de 25 de profesori
Competenţe vizate

 • Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de didactică a specialităţii, de psihologie;
 • Proiectare şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;
 • Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie dominant;
 • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ;
 • Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.
 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
 • Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice,înţelegerea mecanismului de formare a trăsăturilor psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;
 • Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv - educative în colaborare cu comunitatea;
 • Responsabilizarea pentru rolul social asumat.

Planificarea moduleler tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Specificul, scopul si obiectivele religiei in scoala

6

2

4

 

Valori si finalităţi în educaţia religioasă

6

1,5

3,5

1

Mijloace didactice între clasic şi modern

6

1,5

3,5

1

Metode active utilizate în studiul Religiei

7

2

4

1

CDS-ul în educaţia religioasă

5

2

3

 

Evaluare finală

4

   

4

Total

35

9

18

7

Calendarul programului


Ziua

Interval
orăr

Tema

Tip activitate

Formator

1

8.00- 14.00

Specificul, scopul şi obiectivele religiei în şcoală

curs
aplicaţii

Ionescu Daniela
Stroescu Laura

2

8.00- 14.00

Valori si finalităţi în educaţia religioasă

curs
aplicaţii
evaluare

Ionescu Daniela
Dicui Ionica

3

8.00- 14.00

Mijloace didactice între clasic şi modern

curs
aplicaţii
evaluare

Ionescu Daniela
Dicui Ionica

4

8.00- 15.00

Metode active utilizate în studiul Religiei

curs
aplicaţii
evaluare

Ionescu Daniela
Stroescu Laura

5

8.00- 13.00

CDS-ul în educaţia religioasă

curs
aplicaţii
evaluare

Ionescu Daniela
Dicui Ionica

6

8.00- 12.00

Evaluare

evaluare

Ionescu Daniela
Stroescu Laura
Dicui Ionica

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, elaborăre CDŞ-uri, referate, portofolii

II Resurse umane
Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)
Ionescu Daniela-ISJ Valcea- formator judeţean
Stroescu Laura- formator judeţean

 • Certificare: adeverinţă CCD