I. Denumirea programului: "Perfecţionarea activităţii cadrelor didactice prin e-learning"
Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor clasice şi moderne specifice învăţământului electronic, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.«
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate

  1. cunoaşterea şi înţelegerea avantajelor şi limitelor utilizării instrumentelor de e-learning în activităţile didactice;
  2. cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor instrumentelor de instruire electronică;
  3. promovarea activităţilor de învăţare colaborativă prin utilizarea instrumentelor web colaborative;
  4. cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice în vederea creării de lecţii şi cursuri disponibile online;
  5. cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de proiectare a lecţiilor şi testelor electronice;
  6. dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi construi un portofoliu de lecţii şi teste electronice şi de le a utiliza în mod eficient în activităţile didactice.

Planificarea modulelor tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Instruirea asistată de calculator

5

2

2

1

Multimedia în educaţie

5

1

3

1

Sisteme de management al învăţării

5

1

3

1

Utilizarea tehnologiilor web în procesul didactic

5

1

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

4

12

8

Calendarul programului


Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14 1 h pauză

Instruirea asistată de calculator

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

2

8-14 1 h pauză

Multimedia în educaţie

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

3

8-14 1 h pauză

Sisteme de management al învăţării

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

4

8-14 1 h pauză

Utilizarea tehnologiilor web în procesul didactic

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:
frecvenţă - 10% (prezenţă fizică);
activitatea la seminar - 20% (prezenţă activă, dezbateri, studiul de caz, brain - stormingul, aplicaţii); proiecte, referate, portofolii - 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

 

Resurse umane

  • Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

OCHIA FLORIN - prof. informatică, grad didactic II; formator şi mentor

Certificare: adeverinţă CCD