I. Criterii curriculare

Denumirea programului: Tehnici folosite în educaţia plastică
Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar si primar
Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să ofere cadrelor didactice informaţii cu privire la modul în care normele didacticii pot fi aplicate la predarea educaţiei artistico-plastice ca obiect de învăţământ. Introducerea în problematica actuală a didacticii disciplinei (definiţia şi obiectul său) va fi secondată de o prezentare detaliată a metodologiei predării-învăţării educaţiei artistico-plastice, accentuându-se necesitatea reconsiderării metodelor clasice şi a utilizării lor în spirit modern, euristic, alături de cele active, recomandate de didactica actuală. Interdisciplinaritatea presupune o învăţare prin cooperare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate

 • să înţeleagă şi să utilizeze corect limbajul specific pedagogiei în organizarea predării cunoştinţelor de specialitate
 • să cunoască documentele care reglementează predarea-învăţarea educaţiei artistico-plastice în ciclul preprimar si primar
 • să operaţionalizeze corect obiectivele lecţiilor de educaţie artistico-plastică
 • să cunoască principalele metode de predare-învăţare şi modalităţile specifice de a le utiliza în lecţiile de educaţie artistico-plastică
 • formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie, o poveste, cum realizează un desen, o construcţie etc., cel mai repede);

Planificarea moduleler tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Introducere: prezentarea problematicii cursului şi a temelor ce urmează a fi analizate; evidenţierea obiectivelor ce trebuie atinse la sfârşitul cursului şi a formei de examinare

2

2

   

Rolul şi importanţa educaţiei artistico-plastice la ciclul preşcolar şi primar
Gustul estetic – formă de cunoaștere.
Stilul - sinteză a trăsăturilor estetice dominante

10

3

6

1

Metodologia educatiei estetice; Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative

8

4

3

1

Evaluare finală

4

-

-

4

Total

24

9

9

6

 • Calendarul programului

Ziua

Interval
orăr

Tema

Tip activitate

Formator

1

8.00-10.00
10.00-13.00

Prezentarea cursului
Gustul estetic – forma de cunoastere

curs
aplicaţii

Vasile Nelu
Dican Gheorghe

2

9.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00

Stilul - sinteză a trăsăturilor estetice dominante
Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice de educatie plastica;
Activizarea şi interactivitatea elevilor;

curs
aplicaţii
evaluare

Vasile Nelu
Dican Gheorghe

3

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-19.00

Metodologia educatiei estetice; Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative
Evaluare finală

curs
aplicaţii
evaluare
evaluare

Vasile Nelu
Stefan Natalia
Maria Ohîi

- Modalităţi de evaluare a cursanţilor:


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, interviul,);

portofoliu

II. Resurse umane
Formatori implicaţi:

 • Vasile Nelu -ISJ Vâlcea
 • Dican Gheorghe – Presedinte U.A.P. Valcea
 • Stefan Natalia – prof. gr. I, formator judetean
 • Maria Ohîi – profesor metodist, formator județean


Certificare: adeverinţă CCD