1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Invatarea interactiva în predarea limbilor moderne (engleza, franceza, germana)

Tipul programului: formare si dezvoltare profesionala; iniţierea şi abilitarea profesorilor pentru pregatirea elevilor prin invatare interactiva in vederea dobandirii competentelor lingvistice de nivel european.

Publicul  ţintă vizat: profesori de gimnaziu si de liceu implicati in predarea limbilor straine (trei grupe a 20 de formabili pentru zonele Rm.Vâlcea, Drăgăşani si Horezu-60 persoane)

Justificare:

 • necesitatea motivarii elevilor in invatarea activa a limbii engleze;
 • obtinerea de atestate care sa certifice nivelul de competenta in limba studiata;
 • realizarea unei mai bune pregatiri a elevilor pentru intelegerea orala;
 • stapanirea tehnicilor de comunicare, tehnici transferabile.

Durata:30 ore (3 zile de formare x 8 ore;1 zi de evaluare-6 ore)

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Predare interactiva centrata pe elev – 8 ore

2. Evaluarea continua la clasa, metode de evaluare – 8 ore

3. Ateliere de lucru- inventar metodologic interactiv - 8 ore

4. Evaluarea cursului - 6 ore

Curriculum-ul programului:

Scop : abilitarea profesorilor pentru pregatirea elevilor in vederea sustinerii examenelor si concursurilor de limbi moderne prin folosirea metodelor interactive, având ca rezultat pregatirea elevilor pentru dobandirea de competente lingvistice la nivel european.

Obiective:

 • sa se defineasca un cadru de predare moderna pentru  limbile engleza, franceza si germana;
 • sa se faciliteze achizitia de competente prin folosirea inventarului metodic interactiv in cadrul lectiilor de limbi moderne;
 • sa se reflecteze asupra practicilor pedagogice;
 • sa se motiveze elevul pentru invatarea corecta a limbii in vederea obtinerea unor certificate sau  diplome (tip Cambridge, Delf –Dalf sau atestate profesionale in domeniu);
 • sa fie ajutat elevul sa dobandeasca autonomie in utilizarea limbii moderne studiate.

Activităţi:

 • Formare pe modulele tematice
 • Evaluare curentă la finele fiecărei zi de curs,
 • Evaluare finală a cursului

Rezultate:Profesorii vor fi formaţi asupra modalităţilor de pregătire a elevilor pentru a dobândi autonomie în utilizarea limbii şi obţinerea unor certificari a competentelor lor lingvistice (certificate de tip Cambridge, diplome Delf –Dalf, atestate profesionale).

Calendarul programului:semestrul I si II – 2012/2013

Modalităţi de evaluare (6 ore):

 • test de verificare tip grila;
 • realizarea unei secvente de lectie de tip interactiv;
 • elaborare de itemi de evaluare ;
 • reflectii asupra propriei invatari.

2. Formatori:

 • Prof. Popa Monica –  I.S.J. Valcea – formator judetean
 • Prof.  Brezai Cristina – C.N.I.Matei Basarab – formator judetean