1. Criterii curriculare:

Tip program: formare şi dezvoltare profesională

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

Planificarea modulelor:

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru - 3 ore;

2. Încadrarea cu personal didactic - 4 ore;

3. Elaborarea deciziilor - 3 ore;

4. Mapa directorului - 3 ore;

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor - 5 ore;

6. Evaluare - 6 ore.

Curriculum-ul programului:

Scopul: formarea directorilor privind încadrarea personalului didactic.

Obiective:

  • Să cunoască metodologia de încadrare a personalului didactic;
  • Să cunoască modul de vacantare a posturilor;
  • Să identifice soluţiile de încadrare a personalului didactic pentru obţinerea rezultatelor performante în instruirea elevilor.

Activităţi :

  • Formarea pe module tematice;
  • Ateliere de lucru;
  • Evaluarea curentă la finele fiecărei zi de curs;
  • Evaluarea finală a cursului.

Rezultate: dobândirea competenţelor vizate prin program.

Calendarul programului: trimestrul II 2010, trimestrul III 2010

Evaluare: Proiect specific.

2. Resurse umane:

  • prof. Statie Silviu, prof.gr. I, formator judetean – inspector de specialitate ISJ Vâlcea