1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Modalitati de formare şi dezvoltare de valori şi atitudini prin ştiinţe

Publicul  ţintă vizat: profesori de biologie , fizică şi chimie

Justificarea ofertei:Ameliorarea relaţiei dintre factorii educativi care acţionează asupra elevilor,  în vederea formării unor atitudini şi valori favorabile rezolvării de probleme specifice vieţii cotidiene.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

ŸProiectarea şi utilizarea  în procesul  instructiv –educativ a metodelor  specifice educaţiei pentru  valori;

ŸImplicarea  în rezolvarea problemelor specifice, prin demersuri didactice adecvate şi prin participarea tuturor factorilor educativi;

ŸManifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în domeniul profesional  şi social;

ŸIdentificarea unor  soluţii posibile  pentru probleme specifice;

ŸSelectarea  unor metode specifice educaţiei pentru valori;

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Curriculum  national .Valori  şi atitudini

4h

1,5h

2 h

0,5h

2.Identificarea problemelor  şi comunicarea

5h

2h

2,5h

0,5h

3.Atitudini şi comportamente

5h

2h

2,5h

0,5h

4.Tipuri de învăţare

4h

1,5h

2h

0,5h

5.Metode specifice educaţiei pentru valori

4h

1,5h

2h

0,5h

6.Evaluare finala

2h

   

2h

Total

24h

     

Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8(ore)

8 -16

1.Curriculum  national Valori  si atitudini

2.Identificarea problemelor  si comunicarea

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. Miloiu Maria

Prof. Aurelia Grama

2

8 (ore)

8- 13

3.Atitudini si comportamente

4.Tipuri de invatare

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. Miloiu Maria

Prof. Aurelia Grama

3

8(ore)

8- 16

5.Metode specifice educaţiei pentru valori

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. Miloiu Maria

Prof. Aurelia Grama

4

9- 12

6.Evaluare finala

Evaluare

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. Miloiu Maria

Prof. Aurelia Grama

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:

-                   frecvenţă – 10%  (prezenţă fizică);

-                   activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

Realizarea unui portofoliu

Prezentarea orala teoretica si practica a unei secvente cuprinsa in tematica cursului

2. Resurse umane

  • Prof. Miloiu Maria, formator judeţean
  • Prof. Scirlea Larisa, formator judeţean