CURS AUTORIZAT CNFPA – COD COR: 235902

În şcoli este nevoie de mentori certificati, iar tu poti fi unul dintre ei!

Centrul National de Training EDUEXPERT – furnizor de formare profesională continuă vă invită să participaţi la PROGRAMUL DE CERTIFICARE A MENTORILOR.

Evaluarea participanţilor se finalizează cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia “MENTOR” cod COR 235902. Certificatele sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi sunt însoţite de un supliment descriptiv în care sunt precizate competenţele dobândite. Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute şi la nivel european.

Mentorul este profesorul de specialitate care are responsabilitatea îndrumării şi evaluării practicii pedagogice a elevilor sau a studenţilor, precum şi a cadrelor didactice aflate în perioada de stagiatură.

DURATA CURSULUI: 2 zile (perioada de desfăşurare se stabileşte împreună cu beneficiarul).

CONDITIE DE ACCES: studii superioare

LOCAŢIA: sediul institutiei dvs

NUMĂR MINIM DE PARTICIPANTI: 20

TAXA DE PARTICIPARE: 300 lei / persoană

SCOPUL CURSULUI: Însusirea cunoştintelor şi dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice

în vederea coordonării eficiente a unui stagiu complet de mentorat.

COMPETENŢELE PROFESIONALEdobândite la finalul cursului (conform Standardului Ocupational) sunt: Comunicarea interactivă, Comunicarea mentor-student practicant, Mentinerea echilibrului in cadrul grupului de lucru, Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor, Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învăţare, Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic, Evaluarea performanţelor studenţilor, Organizarea activităţii de practică, Planificarea activităţii de practică a studenţilor.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE CONŢINE: copii după cartea de identitate, după diploma de

licenţă, după certificatul de căsătorie (dacă este cazul la doamne).