1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: educatoare debutante

Justificarea ofertei: educatoarele trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își construiesc demersul didactic.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social,
  • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ,
  • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare,
  • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative,
  • Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant,
  • Deschidere  faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale.

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Curriculum școlar

4h

1 h

2,5 h

 0,5 h

2. Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

2 h

1 h

3. Cadrul metodologic al învățării

4h

1 h

2 h

1 h

4. Proiectarea instruirii

4 h

1 h

2 h

1 h

5. Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

 

24 h

6 ore

12 h

6        h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-9.00

1.Curriculum școlar

Curs

 

 

Bică Andra

 

 

 

 

 

Diaconeasa Andreea

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Obiectivele predării – învățării

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3.Cadrul metodologic al învățării

 

4.Proiectarea instruirii

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5.Evaluarea si reglarea activității

 didactice

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

  • prof. Bică Andra, director CCD, formator judeţean
  • prof. Diaconeasa Andreea, formator judeţean