1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: Ca urmare a evoluțiilor sociale din ultimele decenii și a impunerii opțiunilor strategice pentru libertate, democrație, alternativitate și pluralism, conflictul nu mai este perceput ca o boală a organizației, ci ca un lucru firesc, inevitabil și chiar dezirabil pentru sănătatea organizațiilor. De aceea trebuie să găsim un punct grad optim de conflict în care beneficiile obținute prin potențialul inovativ al conflictului sunt maxime, iar pierderile în eficiența organizației (inerente situațiilor conflictuale) sunt minime.

Durata:  24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală,  complexă, totală (ectosemantică), multiplă, diversificată şi  specifică;
  • Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;
  • Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;
  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/social
  • Stăpânirea conceptelor şi teoriilor   moderne privind formarea ,,schemelor de acţiune” şi a capacităţilor de cunoaştere;
  • Selectarea  metodelor  optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice;

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Conflictul.Definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

4 h

1 h

3 h

-

Abilităţi de comunicare în managementul conflictului

4 h

1 h

3 h

-

Negocierea. Contextele negocierii

5 h

2 h

3 h

-

Negocierea / rezolvarea conflictelor

5 h

1 h

3 h

1 h

Medierea conflictelor

3 h

1 h

2 h

-

Evaluare finală

3 h

     

Total

24

     

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-16

Conflictul.definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

Abilităţi de comunicare în managementul conflictului

curs

aplicaţii

evaluare

 

 

Prof. Papuzu Cornelia

 

 

Prof. Grama Aurelia

 

 

PsihologNichita Ligia

2

8-13

Negocierea. Contextele negocierii

curs

aplicaţii

evaluare

3

8-16

Negocierea / rezolvarea conflictelor

Medierea conflictelor

curs

aplicaţii

evaluare

4

9-12

Evaluare finală

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: Studiu de caz – Conflictul – negocierea/rezolvarea

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

  • Prof. Papuzu Cornelia – formator județean
  • Prof. Nichita Ligia – formator  județean
  •  Prof. Grama Aurelia – formator județean