1.Criterii curriculare

Denumirea programului: Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar

Public țintă vizat: administratori financiari

Justificarea ofertei:Noutăți legislative privind evidența contabilă și organizarea controlului financiar preventiv. In ultimii cinci ani nu s-au organizat cursuri pentru aceste categorii de personal.

Durata:24 ore de formare

Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):

Competențe vizate: dobândirea de noi cunoștințe în domeniul financiar-contabil, consolidarea  competențelor în sistemul managementului financiar-contabil al instituțiilor de învățământ, corelarea cu sistemul de control managerial intern

Planificarea modulelor tematice:

Nr.crt.

Tema

Nr.ore

1

Noul sistem contabil al instituțiilor publice

10

2

Inventarierea patrimoniului unităților de învățământ

2

3

Organizarea și desfășurarea Controlului financiar preventiv conform OMFP nr.923/2014

10

4

Evaluare

2

Calendarul programului: an scolar 2015-2016

Modalități de evaluare a cursanților:examen grilă

            2.Resurse umane

             Formatori implicați (nivelul de pregătire):

-ec.Oprescu Georgeta- formator CNFPA