OFERTA 2015-2016

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru didactice constând în conștientizarea pericolelor care apar datorită dezvoltării tehnologiei IT și a  utilizării rețelelor de socializare în educația și dezvoltarea personalității copiilor

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
  • aprofundarea cadrului legislativ;
  • analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii orelor de dirigenție în scopul limitării  efectelor negative ale fenomenului informatic ;
  • organizarea activităţilor de dirigentie;
  • aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală înlăturarea pericolelor ce apar odată cu folosire internetului;

 

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

1.Dirigintele – atribuții și responsabilități față de formarea copiilor în relația lor cu Internetul

2

1

1

2. Riscurile asociate cu folosirea Internetului și a noilor tehnologii

2

1

1

3. Hărțuirea online

2

1

1

4. Furt de date personale și imaginea online

2

1

1

5. Dependența de internet

2

1

1

6. Conținut dăunător și ilegal

2

1

1

7. Ademenirea în mediul online

2

1

1

8. Sexting

2

1

1

9. Criminalitatea informatică

2

1

1

10. Protecția copiilor

2

1

1

11. Evaluare finală

4

 -

 

Total

24

10

10

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-17

1.Dirigintele – atribuții și responsabilități față de formarea copiilor în relația lor cu Internetul

2. Riscurile asociate cu folosirea Internetului și a noilor tehnologii

3. Hărțuirea online

4. Furt de date personale și imaginea online

curs

aplicaţii

 

Nicula Florentina Cristina

 

2

9-17

5. Dependența de internet

6. Conținut dăunător și ilegal

7. Ademenirea în mediul online

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

3

9-17

8. Sexting

9. Criminalitatea informatică

10.Protecția copiilor

 

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

 

4

9-13

Evaluare finală

evaluare

Nicula Florentina Cristina

 

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal cu prezentarea unui plan de lecție la dirigenție- ORA DE NET

2. Resurse umane

prof. Nicula Florentina Cristina – director CJRAE Vâlcea

I. PROGRAME ACREDITATE FARĂ TAXĂ

DENUMIREA CURSULUI

GRUP ȚINTĂ

FORMATORI

I.1. ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI

(44 DE ORE-11 CREDITE)

 

PREZENTARE CURS

profesori din învățământul secundar inferior și profesori din cabinetele de asistență psihopedagogică.

Prof. Hoidrag Traian,

Prof. Calotă Daniela.

I. 2. ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI

(90 DE ORE-25 CREDITE)

 

PREZENTARE CURS

profesori de istorie - liceu

Prof. Ochescu Maria

 

II. PROGRAME ACREDITATE CU TAXĂ

DENUMIREA CURSULUI

TAXĂ

GRUP ȚINTĂ

FORMATORI

II.1.   ABILITAREA CORPULUI DE METODIȘTI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

(40 DE ORE, 10 CREDITE)

furnizor formare Proeuro-Cons

PREZENTARE CURS

 

300 LEI

profesori din învăţământul preuniversitar

Prof. Andra Bica,

Prof. Ionița Elena Isabella,

Prof. Împăratu Elena Lăcrămioara,

Prof. Săraru Elena Calonfira.

II.2. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

(90 DE ORE-25 CREDITE)

furnizor formare Proeuro-Cons

PREZENTARE CURS

 

450 LEI

absolventi cu diplomă de licenţă ai unei facultăţi, care lucrează în sistemul de învatamant preuniversitar, în instituţii cu caracter educaţional, în mass-media cu specific educaţional

Prof. Bică Andra,

Prof. Din Maria Andreea,

Lect. Univ. dr. Tița Victor.

 

 

III. PROGRAME CARE FAC PARTE DIN COR (CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA)

 

DENUMIREA CURSULUI

TAXĂ

GRUP ŢINTĂ

FORMATORI

III.1. FORMARE DE FORMATOR

furnizor formare Proeuro-Cons

PREZENTARE CURS

 

Taxa: 280 lei – 250 in perioada de vara

 

Studii superioare

Prof. Bica Andra,

Prof. Mărăndici Tatiana,

Prof. Din Andreea Maria.

 

IV. PROGRAME  AVIZATE M.E.C.Ş

 

NR. CRT

DENUMIREA CURSULUI

GRUP ŢINTĂ

FORMATORI

1.     

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

 

Prof. Ionescu Lavinia,

Prof. Ohîi Maria,

Prof. Pîrvulescu Mihaela Marcela.

 

2.     

BANCA DE DATE A FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRE-UNIVERSITAR - FORMARE UTILIZATORI DE APLICAȚIE CONCRET

 

PREZENTARE CURS

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

 

Prof. Șandru Valeria,

Prof.  Vlădescu Liviu,

Inf. Monica Nedica.

3.     

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU PREDAREA ÎN PROGRAMUL ”A DOUA ŞANSĂ”

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Consuela Ioana Păuşescu,

Prof.  Ramona Becheru Florentina.

4.     

ABILITĂŢI DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI SI CRESTERE A PARTICIPARII SCOLARE

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

 

Prof. psih. drd. Calotă Elena Daniela,

Prof. Popa Emil.

 

5.     

ASPECTE PRAGMATICE ÎN METODICA LIMBII ROMÂNE

 

 

PREZENTARE CURS

 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal

Prof.Ioniță Isabella Elena,

Prof. Preda Elena Gabriela,

Prof. Mihăilescu Alina,

Prof. dr. Cocău-Jitianu Carmen,

Prof. Stanca Mariana Lelia.

6.     

COMUNITATEA ONLINE – MEDIU ACTIV DE ÎNVĂŢARE

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Prof. Marin-Badea Ana-Veronica,

Prof. Marin-Badea Laurenţiu.

7.     

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi.

Prof. Şandru Valeria,

Prof. Banu Denise.

8.     

CONSILIERE PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Prof. Bică Andra,

Prof. Din Maria Andreea.

9.     

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Bică Andra,

Prof. Duță Mihaela,

Prof. Samoilă Daniela Mihaela.

10. 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE LA ŞCOLARUL MIC

 

PREZENTARE CURS

cadrele didactice din învăţământul primar

Prof Nichita Ligia,

Prof. Amza Daniela.

11. 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ – DIMENSIUNE A ACTIVITĂŢILOR FORMALE ŞI NONFORMALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal

Prof. psih. drd. Calotă Elena Daniela,

Prof. Calotă Ionel Adrian.

12. 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE

 

PREZENTARE CURS

profesori debutanţi (care deţin gradul didactic definitiv, respectiv gradul didactic II) ce predau urmatoarele discipine: istorie, geografie, religie, stiinte socio-umane

Prof. Luca Adrian.

13. 

DIDACTICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREȘCOLAR

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preşcolar

Prof. Ancuţa Giorgiana,

Prof. Bondoc Luminiţa,

Prof. Comăneci Titina.

14. 

DIDACTICA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

 

PREZENTARE CURS

învăţători debutanți

Prof. Şandru Valeria,

Prof. Predișor Corina.

15. 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC

 

PREZENTARE CURS

profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul preuniversitar tehnologic

Prof. Manea Luminița,

Prof. Ciobanu Dumitru.

 

 

16. 

DIDACTICA (ŞTIINŢELE NATURII)

 

PREZENTARE CURS

profesori care predau disciplinele din aria curiiculară «Ştiinţele naturii » din învăţământul preuniversitar

Prof. Marin – Badea Laurenţiu,

Prof. Marin – Badea Ana – Veronica,

Prof. Ionescu Gabriela.

17. 

DIRIGINTELE – PROMOTOR AL DEZVOLTĂRII ÎN CARIERĂ

 

PREZENTARE CURS

Profesori diriginți – toate nivelele de învăţământ

Prof. Nicula Florentina Cristina,

Prof. Georgescu Maria.

18. 

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Prof. Din Maria Andreea,

Prof. Samoilă Daniela Mihaela,

Prof. Şandru Valeria,

19. 

EDUCAREA CARACTERULUI

 

PREZENTARE CURS

directori/ directori adjuncţi, cordonatori pentru programe şi proiecte educative, profesori diriginţi, învăţători, educatoare

Prof. Ciobanu Dumitru,

Prof. Banu Denise.

 

20. 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ. INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ CONFORM DIAGNOSTICULUI. TEORIA ATAȘAMENTULUI

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

Prof. Lazăr Mariana,

Prof. Niţoi Octaviana.

 

21. 

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Bică Andra,

Prof. Șandru Valeria.

 

22. 

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Şandru Valeria,

Prof. Georgescu Alina.

23. 

EDUCAȚIE MULTICULTURALĂ

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Prof. Bică Andra,

Prof. Samoilă Daniela Mihaela,

Prof. Tănase Ovidiu.

24. 

INFORMATIZAREA BIBLIOTECII ŞCOLARE

 

PREZENTARE CURS

bibliotecari şcolari

Bibliotecar Puranu Georgeta

25. 

INSTRUIRE INTERACTIVĂ ŞI CREATIVĂ PRIN E-LEARNING

 

PREZENTARE CURS

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar

Prof. Ochia Florin,

Prof. Ochia Mădălina.

26. 

KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE IN DISCIPLINAREA POZITIVA A CLASEI DE ELEVI

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar; grupe de 30 participanti

Prof. Predisor Daniela,

Prof. Mosor Ana – Maria.

27. 

LEADERSHIP MANAGERIAL EFICIENT, PREMIZA A  ASIGURĂRII  CALITATII  SERVICIILOR  EDUCATIONALE DIN SCOALA TA!

 

PREZENTARE CURS

Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ, cadre didactice care aspiră la funcția de director.

Prof. Adina Dobrete,

Prof. Domnica Olaru,

Prof. Mihai Fârtat,

Prof. Doru Dumrăvescu.

 

28. 

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Bică Andra,

Prof. Adina Dobrete,

Prof. Şandru Valeria.

29. 

MANAGEMENTUL  CARIEREI

 

PREZENTARE CURS

Personal didactic şi didactic auxiliar

Prof. Grama Aurelia,

Prof. Papuzu Cornelia,

Psiholog Nichita Ligia.

30. 

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

PREZENTARE CURS

administratori financiari

Ec. Oprescu Georgeta

31. 

MANAGER DE PROIECT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice și didactice auxiliare

 

Prof. Bică Andra,

Prof. Tatiana Mărăndici,

Prof. Şandru Valeria.

32. 

MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE - COMPETENŢE NECESARE COORDONATORILOR DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE.

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe

Prof. Trăistaru Gabriela,

Prof. Lăcrămioara Împaratu.

33. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Prof. Cumpănășoiu Sorin-Teodor,

Prof. Dumbrăvescu Dumitru,

Prof. Statie Silviu.

34. 

MANAGEMENT ȘI CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

 

PREZENTARE CURS

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

Prof. Șandru Valeria,

Prof. Apostol Doinița

 

35. 

MENTORATUL, PREMISĂ A PERFORMANȚEI DIDACTICE

 

PREZENTARE CURS

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Ochia Mădălina,

Prof. Ochia Florin.

36. 

METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Prof. psih. Laţiu Andreea Iuliana,

Prof. psih. Sandu Daniela.

37. 

METODE SI TEHNICI PSIHODRAMATICE IN SPATIUL EDUCATIONAL

 

PREZENTARE CURS

Profesori diriginti, cadre didactice – toate nivelele de învăţământ

Prof. consilier scolar Baluta Claudia Maria,

Prof. consilier scolar Dragomir Vasilica.

38. 

METODE ȘI TEHNICI DE ACȚIUNE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

 

PREZENTARE CURS

Cadre didactice – învățământul preuniversitar

Prof. consilier scolar Baluta Claudia Maria,

Prof. psihopedagog Cioran Natalia Elena

39. 

MIJLOACE MODERNE ŞI CREATIVITATE ÎN EDUCAŢIA  RELIGIOASĂ

 

PREZENTARE CURS

profesori de religie

Prof. Popescu Romeo,

Prof. Ionescu Daniela

40. 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE MOBILITATE ȘI PARTENERIAT STRATEGIC ÎN PROGRAMUL ERASMUS +

 

PREZENTARE CURS

responsabili proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ

Prof. Marandici Tatiana,

Prof. Croitoru Roxana,

Prof. Marilena Matei.

41. 

PERFECȚIONAREA PROFESORILOR METODIȘTI DIN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ȘI ELEMENTE DE TEHNOLOGIA INFORMĂRII ȘI COMUNICĂRII

 

PREZENTARE CURS

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT având gradul didactic I

Prof. Manea Luminița,

Prof. Ciobanu Dumitru,

42. 

PREGĂTIREA CADRELOR  DIDACTICE PE TEMATICI  EUROPENE

 

PREZENTARE CURS

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Prof. Georgescu Maria,

Prof. Dicu Sevastia Lizuca.

43. 

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

 

PREZENTARE CURS

Personal didactic şi didactic auxiliar

Prof. Grama Aurelia,

Prof. Papuzu Cornelia,

Psiholog Nichita Ligia.

44. 

RESPONSABIL FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE

 

PREZENTARE CURS

responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

Prof. Tatiana Mărăndici,

Prof. Ciobanu Dumitru,

Prof. Samoilă Danielea Mihaela,

Prof. Şandru Valeria.

45. 

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN PERSPECTIVĂ INTEGRATĂ LA CICLUL PRIMAR

 

PREZENTARE CURS

cadrele didactice din învăţământul primar

Prof. Onogea Ioan,

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela,

Prof. Stancă Alina Carmen.

46. 

ŞCOALA – PARTENER  AL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

 

Prof. Ancuţa Giorgiana,

Prof. Bondoc Luminiţa,

Prof. Comăneci Titina.

47. 

ȘCOALA ALTFEL. PROGRAM PERSONALIZAT

 

PREZENTARE CURS

responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

 

Prof. Din Maria Andreea,

Prof. Samoilă Daniela,

Prof. Șandru Valeria.

 

48. 

TRANSDISCIPLINARITATEA – O ABORDARE CURRICULARĂ MODERNĂ

 

PREZENTARE CURS

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 Prof. Ochescu Maria,

 Prof. Daniela Samoilă,

 Prof Ovidiu Tănase.

49.

ORA DE NET

PREZENTARE CURS

Cadre didactice – toate nivelele de învăţământ  

 

1.  Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Trăim într-o lume caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă schimbare, în care omul este plasat în contextul unei revoluţii tehnologice foarte rapidă. În acest sens, şcoala are sarcina de a-i pregăti pe copiii de azi pentru a face faţă dinamismului accelerat al societăţii contemporane, dezvoltându-le competenţe, valori şi atitudini necesare reuşitei personale şi sociale. Acestea nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice, impunându-se o abordare integrată a curriculumului şcolar. Integrarea curriculară se realizează prin stabilirea unor relaţii clare de convergenţă între cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini şi valori care aparţin disciplinelor şcolare distincte, al obiectivelor sau al metodelor .

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a.         Competenţe vizat:

Iniţierea şi înţelegerea corectă a conceptului de transdisciplinaritate,

Formarea competenţelor de proiectare a activităţilor didactice transdisciplinare,

Proiectarea activităţii didactice din perspectiva abordării transdisciplinare

Proiectarea instrumentelor/testelor de evaluare transdisciplinar

Module tematice

·      Modulul I - Transdisciplinaritatea – o nouă viziune educaţională

·      Modulul II -  Curriculum integrat

·      Modulul III -Proiectarea activităţilor didactice transdisciplinare

·      Modulul  III- Evaluarea din perspectivă transdisciplinară

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

  1. Transdisciplinaritatea – o nouă viziune educaţională

7h

2h

4h

1h

  1. Curriculum integrat

8h

2h

4h

2h

  1. Proiectarea activităţilor didactice transdisciplinare

7h

2h

4h

1h

  1. Evaluarea din perspectivă transdisciplinară

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 ore

12 h

6        h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Transdisciplinaritatea – o nouă viziune educaţională

Curs

 

 

Prof Ovidiu Tănase

 

Prof. Maria Ochescu

 

 

 

Prof. Daniela Samoilă

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

 

8.00-9.00

2.Curriculum integrat

 

 

 

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. Proiectarea activităţilor didactice transdisciplinare

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

 

Proiectarea unei activități didactice din perspectiva abordării transdisciplinare

2. Resurse umane

  Prof. Ochescu Maria, formator județean

  Prof. Daniela Samoilă, professor metodist CCD, formator județean

  Prof Ovidiu Tănase , formator județean

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice – învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru cadrele didactice, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de predare-învățare la nivelul judeţului Vâlcea.

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-  Dezvoltarea personală a cadrelor didactice;

-  Cadrul legislativ, modalități de investigație și strategii de intervenție în activitatea educativă a elevilor cu ces;

-  Analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii specifice educației speciale la nivele de învăţământ diferite;

-  Organizarea activităţilor de lucru la clasă;

-  Aplicarea principiilor specifice educației speciale (principiul asigurării unității instrucției, educației, compensării, recuperării și/sau educării; principiul drepturilor egale; principiul unicității și individualizării; principiul diversității; principiul accesului și participării);

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Cadrul didactic - persoana si profesionistul

5

2

3

Cadrul legislativ al educației speciale

2

2

-

Organizarea activităţii de lucru la clasă

8

3

6

Promovarea activităţii de lucru cu elevul cu CES

5

1

4

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

7

13

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Cadrul didactic persoana si profesionistul

curs

aplicaţii

Baluta Claudia Maria Cioran Natalia Elena

2

Cadrul legislativ al educatiei speciale

curs

aplicaţii

Cioran Natalia Elena

Baluta Claudia Maria

3

9-17

Organizarea activităţii de lucru la clasa

curs

aplicaţii

Baluta Claudia Maria

Cioran Natalia Elena

4

9-14

Promovarea activităţii de lucru cu elevul cu CES

curs

aplicaţii

Cioran Natalia Elena

Baluta Claudia Maria

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Baluta Claudia Maria

Cioran Natalia Elena

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

2. Resurse umane

Formatori:

- Prof. consilier scolar Baluta Claudia Maria

- Prof. psihopedagog Cioran Natalia Elena

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

Justificarea ofertei: dezoltarea competențelor specific de proiectare a curriculum-ului integrat, de muncă în echipă, de evaluare a activităților de învățare în contexte nonformale și informale

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

- Proiectarea de activități specific interdisciplinare,

- Utilizarea de metode, tehnici, procedee în context nonformal și formal,

- Integrarea metodelor de lucru în cadru formal și informal,

- Dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate.

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Managementul proiectelor. Noțiuni de bază.

4h

2h

2h

Abordarea integrată a curriculum-ului.

4h

2h

2h

Metode, tehnici, procedee în context formal și nonformal

7h

2h

5h

Proiectare și evaluare în cadrul activităților

7h

1h

6h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

24 h

h

h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-10.00

1. Managementul proiectelor. Noțiuni de bază.

2. Abordarea integrată a curriculum-ului.

Curs

 

 

Șandru Valeria

 

 

Samoilă Daniela

 

 

Din Andreea

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

3. Metode, tehnici, procedee în context formal și nonformal

4. Proiectare și evaluare în cadrul activităților

Curs

10.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Curs

III

( 6 ore)

8.00-14.00

4. Proiectare și evaluare în cadrul activităților

Aplicații

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

        Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

      Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Grafic de activități specifice pentru Săptămâna Altfel.

Proiectarea unei activități de învățare

     Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2.Resurse umane

- prof. Din Maria Andreea, inspector de specialitate, formator judeţean

- prof. Samoilă Daniela, profesor metodist CCD, formator judeţean

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD,formator judeţean