1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ, cadre didactice care aspiră la funcția de director

Justificarea ofertei: programul propune șase module tematice utile cadrelor didactice care îndeplinesc atribuțiile de management în unitățile de învățământ să proiecteze, să organizeze , să conducă și să evaluaeze procesele care determină creșterea calității educației oferite de un furnizor.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Dezvoltarea personală a profesorilor consilieri şcolari;

Aprofundarea cadrului legislativ al profesiei;

Analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de asistenţă psihopedagogică la nivele de învăţământ diferite;

Proiectarea  mecanismelor de evaluare si asigurare a calitatii

Aplicarea principiilor, metodelor, instrumentelor de autoevaluare institutionala 

Aplicarea standardelor de evaluare periodica 

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Obiectivele evaluării ARACIP

4

1

3

 

Scopul evaluării ARACIP

4

1

3

 

Instrumente specifice evaluării ARACIP

4

1

2

1

Legislație ARACIP

3

1

2

 

Management și comunicare

4

1

3

 

Leadership și calitate

3

1

2

 

Evaluare finală

2

 

 

2

Total

24

6

15

3

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul de activitate

I

8.00-10.00

Obiectivele evaluării ARACIP

Scopul evaluării ARACIP

Instrumente specifice evaluării ARACIP

Legislație ARACIP

Teorie

10.30-13.30

Aplicații

14.00-16.00

Evaluare

a II-a

8.00 – 10.00

Management și comunicare

 

Teorie

10.30-13.30

Aplicații

14.00-16.00

Evaluare

a III-a

8.00 – 10.00

Teorie

10.30-13.30

Aplicații

14.00-16.00

Evaluare

a IV-a

8.00 – 10.00

Teorie

10.30-13.30

Aplicații

14.00-16.00

Evaluare

a V-a

8.00 – 10.00

Leadership și calitate ; legislatie in vigoare

Mecanisme de asigurare a calitatii (PDI/PAS) , Strategie de evaluare si asigurare a calitatii

Teorie

10.30-13.30

Aplicații

14.00-16.00

Evaluare

a VI-a

8.00 – 10.00

Autoevaluare institutionala ;proceduri.

Instrumente de autoevaluare ; RAEI

Proceduri interne de asigurare si evaluare a calitatii .

Standarde de evaluare periodica

Teorie

10.30-13.30

Aplicații

14.00-16.00

Evaluare

a VII-a

8.00 – 16.00

Evaluare finală: Elaborarea Proiectului de dezvoltare instituțională pentru propria școală

Evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Prof. Adina Dobrete, inspector de specialitate, formator județean

Prof. Mihai Fârtat, formator județean

Prof. Doru Dumbrăvescu, formator județean