Public-țintă vizat: Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

Justificare:

 1. Este conform cu cerinţele UE privind cadrul European pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi formare profesională

2. Conform art. 23, alin. 2 din OG 129/2000începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională/continua cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” dovedita prin urmatoarele:

• detine un certificat de absolvire cu recunoastere nationala, obtinut in urma parcurgerii unui program de formare profesionala pentru ocupatia de FORMATOR sau FORMATOR DE FORMATORI la un furnizor autorizat, derulat pe baza standardului ocupational ptr FORMATOR sau FORMATOR DE FORMATORI.

• Detine un certificat de competente profesionale, cu mentiunea Competent pentru toate competentele din standardul ocupational FORMATOR sau FORMATOR DE FORMATORI, eliberat de un Centru de evaluare de competente autorizat pentru una din cele 2 ocupatii;

Cadrele didactice care doresc sa lucreze ca formatori acreditati ai MENCS pe diverse programe acreditate de CCD-uri sau furnizori de formare privati trebuie sa fie certificati ANC pentru cursul de Formator.

Durata: 30 ore

Curriculum-ul programului:

Competente  vizate:

 • pregatirea formarii
 • realizarea activitatilor de formare
 • evaluarea participantilor la formare
 • aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 • marketing-ul formarii
 • proiectarea programelor de formare
 • organizarea programelor si a stagiilor de formare
 • evaluarea,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare

Tematica:

 1. Pregatirea formarii
 2. Realizarea activitatilor de formare
 3. Evaluarea participantilor la formare
 4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 5. Marketing-ul formarii
 6. Proiectarea programelor de formare
 7. Organizarea programelor si a stagiilor de formare
 8. Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Modalități de evaluare a cursanților: Examen de absolvire constand in proba scrisa ( grila ) si tema practica sub forma unui portofoliu, pe o tema data de catre formator.

Costul programului/ al activității: 280 lei/ cursant