Acest program de formare (89 ore, 22 credite) va crea un cadru în interiorul căruia cadrele didactice să aibă posibilitatea de a-și perfecționa competențele profesionale, dar și cele transversale, iar acest program vine în întâmpinarea nevoilor de formare ale județului nostru.

Grupul ţintă: personal de predare din învățământul preuniversitar

Pornind de la OMECTS nr 5564 / 07.10.2011 şi de la Standardele pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control –Director ( director adjunct ) unitate de învăţământ acest program de formare îşi propune să formeze cursanţilor următoarele competenţe generale: competențe de comunicare și relaționare, competențe psiho-sociale, competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale, competențe de de conducere și coordonare, competențe de evaluare, competențe de gestionare și administrare a resurselor, competențe care vizează dezvoltarea instituțională, competențe care vizează self-managementul.

Programul de formare este structurat pe două module astfel:

Modulul I – Elemente ale managementului strategic

I.1.  Managementul strategic

I.2. Managementul de proiect

I.3. Managementul asigurării calităţii

Modulul II – Premisele  dezvoltării  oraganizaţiei şcolare

II.1. Managementul clasei / grupei de elevi

II.2.  Managementul comunicării

II.3.  Managementul activităţilor extracurriculare

Formatori acreditați MEN:

- Prof. Banu Denise

- Prof. Bică Andra

- Prof. Luca Adrian

- Prof. Ochescu Maria

- Prof. Samoilă Daniela Mihaela

- Prof. Șandru Valeria