1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre  didactice care se pregătesc pentru susținerea de examene de definitiva, titularizare, grade didactice și altele

Justificarea ofertei: Tot mai mult sistemul de învățământ se adaptează nevoilor reale ale elevilor și societății, astfel încât este tot mai necesară o abordare flexibilă și creativă a relațiilor dintre cadrele didactice –elevi-părinți. Legislația în domeniu este și ea abundentă și se schimbă destul de rapid. Pregătirea teoretică cadrelor didactice pentru concursuri și examene trebuie însoțită și de o activitate practică bazată pe acumularea de experiență consistentă și utilă și după susținerea wexamenelor. Comunicarea didactică de exemplu, are numeroase structuri teoretice, existând o abundentă literatură în domeniu, însă este nevoie și de exersarea practică, de identificarea unui stil personal de comunicare și de operare cu mecanisme adaptative la variate situații întâlnite la nivelul clasei de elevi.

SCOPUL cursului este de a pune în relație cunoștințele teoretice cu activitatea cadrului didactic în relația  concretă cu elevii.

OBIECTIVELE PRINCIPALE:

  • dezvoltarea de competențe practice de management al clasei,
  • pregătirea cadrelor didactice pentru susținerea concursurilor și examenelor specifice învățământului preuniversitar

 

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • promovarea politicilor educaţionale fundamentate pe legislaţia specifică.

-     aplicarea strategiilor necesare optimizării şi modernizării managementului clasei de elevi prin promovarea metodelor şi tehnicilor moderne de instruire

-     comunicarea şi relaţionarea profesională cu elevii și familiile acestora

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Competențele cadrului didactic ca manager al clasei de elevi

11

3

7

1

2. Strategii, metode, tehnici, procedee de lucru cu parintii si elevii

11

3

7

1

Evaluare finala

2

 

 

2

Total

24

6

14

4

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

15-19

1.Legislație și teorii cu privire la managementul clasei de elevi

Teorie + aplicații

1h+ 3h

Prof. Mosor Ana-Maria

 

Prof. Predișor Daniela

II

15-19

2. Competențele cadrului didactic ca manager al clasei de elevi

Teorie + aplicații

2 h+ 2h

III

15-19

3. Identificarea și analiza  stilului managerial

4. strategii specifice managementului clasei de elevi

aplicații + evaluare

2 h+ 1 h

Teorie 1 h

IV

15-19

5. Comunicarea didactica

Teorie + aplicații

1 h+ 3 h

V

16-19

6. relația intre scopul managementului clasei și metiodele selectate

1h+ 2h

VI

16-19

7.Proiectarea activității de management al clasei

aplicații + evaluare

2 h+ 1 h

VII

15-17

Evaluare finala

Evaluare- 2 h

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Evaluarea intermediară Modulul I- susținerea unui exercițiu de prezentare a unei competențe utile in managementul clasei de elevi.

Evaluare intermediară modulul II- prezentarea comparativă a două strategii de management al clasei de elevi

Evaluare finală:

Tema portofoliu:

Descrierea unei strategii de intervenție pentru clasa de elevi aflați în risc de abandon școlar în comparație cu strategia de intervenție pentru clasa de elevi în care sunt integrați copii cu CES

2. Resurse umane

- Prof. Predisor Daniela, CJRAE

- Prof. Mosor Ana - Maria, CJRAE