Public ţintă vizat : cadre didactice care predau Informatica si TIC in invatamantul preuniversitar

Justificare: -program acreditat de către CCD Brăila în colaborare cu MEN în vederea dezvoltarii competentelor privind procesul de predare – invatare – evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatica si TIC

Durata: 60 de ore – 15 credite

Curriculum-ul programului

Competente vizate:

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor

1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul

1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software

1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației

2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în limbaj natural

2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări

2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru rezolvarea unor probleme simple

3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale digitale

3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv

3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale

Planificarea pe module tematice-timp alocat

Nr.crt.

Modulul

Numar ore

1.

Modul 1 Sisteme de calcul

6

2.

Modul 2 Sisteme de operare

6

3.

Modul 3 Internet

6

4.

Modul 4 Editor grafic

9

5.

Modul 5 Algoritmi

18

6.

Modul 6 Metodica predarii disciplinei Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

9

7

Evaluare pe parcurs si finala

6

Calendarul programului: trim. IV 2017; trim. I  2018

Modalitati de evaluare: portofoliu profesional, chestionare.

Formatori : formatorii acreditati prin OMEN 4586/09.08.2017