Programul de formare ,,Invatarea stiintelor - abordari metodologice moderne” face parte din proiectul “Consolidarea si extinderea abordarii de predare a fizicii bazate pe IBL” implementat de catre Centrul de Evaluare si Analize Educationale si finantat de Romanian-American Foundation. Informatii despre proiect gasiti pe pagina: http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/

Categoria de program 

Categoria I de programe de formare continuă: „Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a) b) și c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Tipuri de competențe: Actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în domeniul psihopedagogic și metodic.

Durata programului: 80 ore

Grup ţintă:  personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar cu specializarea fizică, chimie, biologie

Număr de credite profesionale transferabile propuse: 22 credite profesionale transferabile

Forma de învățământ: zi şi la distanţă 
Programul este structurat în 3 etape, după cum urmează: 
• stagiu de formare directă organizat în forma de învăţământ de zi, pe durata a 4 zile (9 ore de pregătire teoretică, 21 de ore de activităţi practice şi 2 ore evaluare) (32 ore) 
- activităţi de formare corelate cu obiectivele programului de formare; 
- proiectare activităţi practice care vor susţine baza de curs. 
• stagiu de formare la distanţă, ce cuprinde sesiuni de auto-formare asistată la distanţă (42 ore): 
- studiu individual pe baza suportului de curs şi a bibliografiei; 
- activitate de e-learning individuală sau asistată 
- aplicaţii la clasă. 
• stagiu de analiză şi evaluare (6 ore).

Module
Stagiu de formare directă
I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă
II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice
III.Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe
IV.Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe
Total: 32 ore
Stagiu de formare la distanţă
I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă
II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice
III.Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe
IV.Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe
Total: 42
Stagiu de analiză şi evaluare
Analiză și evaluare finală--6
Total: 80 ore