1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare/ ocupare a posturilor vacante

Durata (nr. total de ore de formare): 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin concursuri, olimpiade și examene naționale; - - Formarea stilului de structurare și organizare a cunoștințelor științifice actuale despre curriculum in maniera constructivista;

- Integrarea dimensiunii europene a învățământului in conceperea și derularea procesului didactic de predare – învățare – evaluare;

- Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind necesitatea transparentei și documentarii acestor decizii.

 

b. Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Curriculumul național și relația cu evaluarea. Scopul evaluării educaționale.

5

2.

Relația dintre programa școlară și programa pentru concursuri, olimpiade și bacalaureat

5

3.

Proiectarea itemilor, tipologia baremelor de corectare și a schemelor de evaluare.

6

4.

Elemente de deontologie in procesul de evaluare.

6

5

Evaluare

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

8 – 9

Curriculumul național și relația cu evaluarea. Scopul evaluării educaționale.

Relația dintre programa școlară și programa pentru concursuri, olimpiade și bacalaureat

Curs

Inspectori școlari

 

Profesori metodiști CCD

 

Profesori metodiști

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13

13 - 16

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 9

Relația dintre programa școlară și programa pentru concursuri, olimpiade și bacalaureat

Proiectarea itemilor, tipologia baremelor de corectare și a schemelor de evaluare.

Curs

9 – 14

14 -15

15 - 16

Aplicaţii

Curs

Aplicații

III (6 h)

8 – 9

Proiectarea itemilor, tipologia baremelor de corectare și a schemelor de evaluare.

Elemente de deontologie in procesul de evaluare.

Aplicaţii

9 - 10

Evaluare

10 – 12

Curs

12 – 15

15 – 16

Aplicaţii

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

completarea fişei de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

2. Resurse umane

- inspectori şcolari de specialitate

- profesori metodiști CCD

- profesori metodiști