1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar metodiști ISJ

Justificare: competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin inspecția școlară

- Formarea stilului de structurare și organizare a cunoștințelor științifice actuale despre curriculum in maniera constructivista;

- Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei

- Elaborarea raportului scris de inspecţie

- Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare

- Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind necesitatea transparentei și documentarii acestor decizii.

 

b. Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Profesorul metodist și inspecția școlară. Competenețe

5

2.

Documente specifice inspecției școlare

5

3.

Strategii de comunicare și abilități sociale

6

4.

Elemente de deontologie in procesul de evaluare.

6

5

Evaluare curs

2

 

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

8 – 9

Profesorul metodist și inspecția școlară. Competenețe

Documente specifice inspecției școlare

Curs

Inspectori școlari

 

Profesori metodiști CCD

 

 

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13

13 - 16

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 9

Documente specifice inspecției școlare.

Strategii de comunicare și abilități sociale

Curs

9 – 14

14 -15

15 - 16

Aplicaţii

Curs

Aplicații

III (6 h)

8 – 9

Strategii de comunicare și abilități sociale

Elemente de deontologie in procesul de evaluare.

Aplicaţii

9 - 10

Evaluare

10 – 12

Curs

12 – 15

15 – 16

Aplicaţii

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

completarea fişei de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

2. Resurse umane

- inspectori şcolari de specialitate

- profesori metodiști CCD