1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Justificarea ofertei:

Programul „A doua şansă” are ca scop sprijinirea copiilor/ tinerilor/ adulţilor în demersurile lor de reintegrare în sistemul de învăţământ, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite nivele de studii. Metodologia de desfășurare a programului „A doua șansă” la nivel național este reglementată de următoarele prevederi legislative:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis Ordinul 5248 2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”, ordin publicat în numărul 721 din 13.10.2011 al Monitorului Oficial.
 • Miisterul Educației Naționale (MECTS, la vremea respectivă) a emis acest ordin în baza prevederilor art. 29 alin. (4) şi ale art. 30 alin. (2) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale şi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ şi ale HG 536 2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 • De asemenea, prin acest ordin s-a abrogat Ordinul 2268/2007 privind aplicarea Programului „A doua şansă“.
 •  
 • O1-Identificarea cauzelor absenteismului
 • O2-Identificarea sistemului axiologic, atitudinal si motivational al elevilor din grupul tinta
 • O3-Dezvoltarea abilitatilor de relationare din cadrul grupului tinta
 • O4-Stabilirea unor proiecte personale care sa-i motiveze pe elevi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

 1. Competenţe vizate
 1. Sprijin pentru formarea si perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane care parasesc timpuriu scoala si populatia adultă  în programe de educaţie, de tipul “a doua şansă”,
 2. Implementarea de strategii, planuri de acţiune şi programe în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, menţinerii în sistemul de educaţie a elevilor cu risc de abandon şcolar şi reintegrării în educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.
 3.  Transferul şi implementarea bunelor practici, ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate
 4.  Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă"

 

2

4

 

2. Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă"

 

2

4

 

3. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă"

 

1

4

1

4. Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala

 

1

3

 

Evaluare finala

 

 

 

2

Total

24

6

15

3

 

 

 1. Calendarul programului

 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I

(6 h)

 

10 – 12

1.Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă" - 2 h

   Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (programe, planificari anuale si calendaristice) - 4h

Teorie

13- 15

Aplicaţii

15– 18

Evaluare

 

II

(6 h)

 

10 – 12

2.  Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (proietarea unei activitati didactice) - 2h

    Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă" - 4h

Teorie

13 – 15

Aplicaţii

15– 18

Evaluare

 III

(6h)

 

10 – 12

3. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă" - 6h

Teorie

13- 15

Aplicaţii

16– 18

Evaluare

IV

( 4 h)

 

13- 15

16 - 18

4.  Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala.- 4h

 

Evaluare

V

(2h)

 

14 – 16

Evaluare finală-2h

 La alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un modul la alegere, la o clasa „A doua şansă”

Tema2 - Identificaţi activităţi care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala

Tema3 -  - Realizaţi un proiect didactic la un modul, la alegere, la o clasa “A doua şansă”

 

 

 1. Evaluarea finală constă în prezentarea unui portofoliu tematic care cuprinde la alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un modul la alegere, la o clasa „A doua şansă”

 • - Identificaţi activităţi care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala
 •  

2. Resurse umane:

 • Prof. Păuşescu Ioana Consuela, Colegiul Economic Rm. Vâlcea
 • Prof. Becheru Ramona Florentina, Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului Rm.Vâlcea