1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Justificarea ofertei: idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane și dezvoltarea personală și profesională și în evoluția în carieră. Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă activități care au ca scop dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și expertizei modulare.

Durata : 24 ore

 1. Competenţe vizate:
  1. Definitivarea în învățământ;
  2. Evoluția în carieră prin obținerea gradelor didactice II și I;
  3. Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic;
  4. Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.
 2. Planificarea modulelor:
  1. Informarea privind cariera - 4 ore;
  2. Consilierea și educarea (pentru carieră) - 4 ore;
  3. Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice - 4 ore;
  4. Planul de dezvoltare profesională - 5 ore;
  5. Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională - 5 ore;
  6. Evaluare - 2 ore.
 3. Calendarul programului:

Ziua

Orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

 1. – 9
 1. Informarea privind cariera
 2. Consilierea și educarea (pentru carieră)

Curs

Prof. Apostol Doinița

Prof. Șandru Valeria

Prof. Stroescu Laura

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

4. Planul de dezvoltare profesională

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi videoproiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa

și implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

 2. Resurse umane:

-   Prof. Apostol Doinița, inspector școlar DRU,

-   Prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD Vâlcea,

-   Prof. Stroescu Laura, profesor Școala Gimnazială nr. 10 Râmnicu Vâlcea,