1.Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar

Justificarea ofertei: Curriculumul pentru învăţământul preprimar  presupune o abordare nouă a copilului, prin reconsiderarea activităţilor de învăţare, adaptate la specificul dezvoltării şi particularităţilor individuale ale copiilor, dar si o foarte bună cunoaştere a metodicii predării în specialitate.

Durata: 24 ore   

Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preşcolar privind

planficarea, proiectarea, desfăşurarea și evaluarea activităţilor instructiv-educative din grădiniță.

a. Competenţe vizate:

1. Cunoaşterea  caracteristicilor dezvoltării şi domeniile de dezvoltare ale  copilului de la 3 la 6-7ani;

2. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor integrate şi a activităţilor pe domenii   experienţiale ;

3. Individualizarea  conţinuturilor  de învăţare în funcţie de particularităţile de dezvoltare ale copilului;

4. Asimilarea de tehnici de observare şi evaluare ale copilului. 

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Noțiuni științifice privind didactica specialității.

2 h

1 h

1 h

-

2. Integrarea curriculară.

4 h

1 h

2 h

-

3. Elaborarea planificării anuale/săptămânale /zilnice.

3 h

1 h

3 h

-

4.  Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice.

5 h

1 h

4 h

1 h

5.  Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

4 h

1 h

2 h

1 h

6. Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observații psihopedagogice, de  înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente. 

4 h

1 h

2 h

 

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

14 h

4 h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip de

activitate

Formatori

1.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

13-14

1.Noțiuni științifice privind didactica specialității.

 

2. Integrarea curriculară.

 

curs

aplicaţii

evaluare

 

Ancuţa Giorgiana

 

Bondoc Luminiţa

2.

(8 h)

8-9

9-12

12-13

13-16

3. Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

4. Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

curs

aplicaţii

 

evaluare

3.

(8 h)

8-9

9-12

12-13

13-16

5. Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

6. Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

curs

aplicaţii

evaluare

4.

(2 h)

9 – 11

Evaluare

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – 20% proiecte, referate, portofolii – 10%

Elaborarea unei fișe de observații psihopedagogice pentru un copil din grupă și a două modele de fișe de evaluare cognitivă.

 

2.Resurse umane

  • Ancuţa Giorgiana, ISJ Vâlcea
  • Bondoc Luminiţa, GPP Nr.1 Călimănești