1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care îl are mass-media (în special televiziunea si internetul ) asupra tinerilor.De asemenea , cadrele didactice sunt pregătite să intervină corect in relatia elev-orice fel de media, sau intre mass media-scoala-familie. Aportul pe care îl aduce mass media în ceea ce priveşte dezvoltarea tinerilor este unul semnificativ, dacî nu  cumva unul  determinant uneori.La finalul cursului cadrul didactic trebuie să ,,manuiască,, instrumentele media în folosul educaţiei eficiente şi să pregateasca tanărul să răspundă nevoilor societăţii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1.descrierea și explicarea corectã a termenilor  si a funcţiilor mass media, exemplificarea conceptelor de New media si folosirea acestora în contexte adecvate;

2. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individualã și de grup, precum a strategiilor de interevaluare, care sã valorifice influențele educative pozitive;

3. planificarea conținuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formãrii deprindelor folosind instrumente mass media;

4. interpretarea provocãrilor specifice școlii contemporane și reformei învãțãmântului românesc in contextual folosirii noilor media în activitatea didactică.

 

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Mass -  media  în societate

5

1

4

 

2. Mass media, factor educativ

5

1

4

 

3. Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

5

2

3

 

4. Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

6

2

4

 

5.Evaluare finala

3

 

 

3

Total

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

1. Mass -  media  în societate

Teorie + aplicații

 

Prof. Diaconescu Cristina

 

 

Prof. Vlăsceanu Erika

II

8 - 13

2. Mass media, factor educativ

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 14

4. Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

Teorie + aplicații

V

9 - 12

Evaluare finala

evaluare

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Evaluarea se va realiza intermediar şi final, teorie şi practică.

Realizarea  unui proiect extraşcolar corespunzător nivelului la care predă cursantul.

Cerinte: care sunt canalele optime de mediatizare şi motivarea alegerilor făcute

 

2. Resurse umane

- Diaconescu Cristina, CCD Vlcea

- Vlăsceanu Lorena Erika, GPP Ostroveni 2 Rm. Vâlcea