1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei: Programul susține dezvoltarea unor competenţe profesionale în relaţiile cu publicul, dezvoltarea capacităţii de comunicare şi anticipative, profesionalizarea carierei didactice auxiliare .

Scop: Dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației incluzive, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă pentru prevenirea discriminării și exluziunii educaționale / sociale a copiilor / tinerilor aflați în situație de risc.

    Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • Descrierea direcţiilor şi tendinţelor reprezentative de evoluţie a educației incluzive

-     Caracterizarea şi definirea tipologiei cerințelor educative speciale

-     Elaborarea unui plan de intervenție persnalizat implementabil în context incluziv de învățare  

-     Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare 

-     Utilizarea metodelor specifice educației incluzive pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare 

-    Valorificarea influențelor educației incluzive în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor

 

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. CADRUL CONCEPTUAL ȘI NORMATIV AL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

6 ore

2

4

 

2. ȘCOALA INCLUZIVĂ

7 ore

2

5

 

3. CLASA INCLUZIVĂ

8 ore

2

6

 

Evaluare finala

2 ore- 1 ora

 

 

3

Total

24

6

15

3

 

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

1.EVOLUTIA CONCEPTIILOR IN ASCENSIUNEA EDUCATIEI INCLUSIVE

  1. Istoricul dezvoltării
  2. Teorii ale educației inclusive

Teorie + aplicații

 

 

 

prof. Şandru Valeria

prof. Dicu Sevastia Lizuca

 

 

 

 

 

 

 

II

8 - 13

2. INTEGRAREA ELEVILOR CU  CES IN INVATAMANTUL DE MASA

 1: Tulburări ale limbajului citit-scris

2: Dificultățile de învățare

3: ADHD

4: Autismul

 

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3.INCLUZIUNEA SCOLARA A COPIILOR CU NEOI SPECIALE-  PROVOCARE PENTRU SISTEMUL SCOLAR TRADITIONAL

  1. Planul de interventie individualizat

2. Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES

Teorie + aplicații + evaluare

 

IV

8 - 15

4.INTERVENŢIA ELEVILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ

1. Mecanismele de colaborare intersectorială

2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Fişa de evaluare a stagiilor Portofoliul final individual

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

  • frecvenţă
  • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei lecţii)

 

2. Resurse umane

Formatori

  • prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD
  • prof.drd. Dicu Sevastia Lizuca, CSEI Băbeni