1. Criterii curriculare

Publicul  țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Justificarea ofertei: cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul educației multiculturale și să promoveze valori specifice unei societăți multiculturale, în condițiile integrării României în Uniunea Europeana.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate

Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social in contextul promovării toleranței ,

Identificarea principiilor și valorilor specifice societății multiculturale,

Proiectarea unui demers didactic, valorificând principiile specifice educației multiculturale,

Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine și echilibrul comportamental în toate situațiile educaționale in contextul unei societăți multiculturale

Organizarea și adecvarea curriculumului în vederea promovării principiilor și valorilor multiculturale,

Deschidere  față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale specifice realităților educative europene.

b. Planificarea modulelor tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicații

Evaluare

1.Diversitate și educație multiculturală în cadrul realității europene

4h

1 h

3 h

-

2. Modificarea curriculumului din perspectivă multiculturală- o necesitate

4h

1 h

3 h

-

3. Modele de educație multiculturală

4h

1 h

3 h

-

4. Noi competențe ale profesorului din perspectivă multiculturală

5 h

2 h

3 h

-

5. Sala de clasă – o realitate multiculturală

5h

2 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2

Total

24 h

7 h

15 h

24

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Diversitate și educație multiculturală în cadrul realității europene

Curs

 

 

Prof. Bică Andra

 

 

 

 

Prof. Ulmeanu Laurențiu

 

Prof. Dana Samoilă

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Modificarea curriculumului din perspectivă multiculturală- o necesitate

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3. Modele de educație multiculturală

4. Noi competențe ale profesorului din perspectivă multiculturală

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5.  Sala de clasă – o realitate multiculturală

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

(2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d.Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare teorie

Evaluare

aplicații

Evaluare finală

prezența și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanților, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezență activă, lucrul în echipă, investigații practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: un proiect de educație multiculturală, un eseu pornind de la citatul” cea mai periculoasă prejudecată este aceea de a crede că nu ai nici una”

 

2.Resurse umane

- prof. Bică Andra, ISJ

- prof. Samoilă Daniela Mihaela, CNI Matei Basarab Rm. Vâlcea

- prof. Ulmeanu Laurențiu, ISJ Vâlcea