Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

  • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;
  • aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;
  • utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;
  • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Complexitatea profesiei didactice: noi roluri și competențe

6

1

4

1

Mentoratul și problematica sa actuală

5

1

4

 

Dezvoltarea programului de mentorat

5

1

4

 

Managementul activităţilor de practică pedagogică

6

1

4

1

Evaluare finală

2

     

Total

24

4

16

4

 

CALENDARUL PROGRAMULUI

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14

Complexitatea profesiei didactice: noi roluri și competențe

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

 

Prof. Mărgărita Antoanela

 

Prof. Ochia Florin

2

8-13

Mentoratul și problematica sa actuală

curs aplicaţii evaluare

3

8-13

Dezvoltarea programului de mentorat

curs aplicaţii evaluare

4

8-14

Managementul activităţilor de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

5

9 -11

Evaluare finală

evaluare

 Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:
frecvenţă - 10% (prezenţă fizică);
activitatea la seminar - 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain - stormingul, interviul, înregistrări audio-video); proiecte, referate, portofolii -10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

 

2. Resurse umane:

  • prof. Ochia Florin, Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea
  • Prof. Ochia Mădălina, Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea
  • Prof. Mărgărita Antoanela, ISJ