1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare/ ocupare a posturilor vacante

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CCD Vâlcea, Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm.Vâlcea, CN Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea, CNI Matei Basarab Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

- Cunoașterea instrumentelor utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă;

- Aplicarea instrumentelor utilizate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale;

- Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind necesitatea transparentei și documentarii acestor decizii.

b. Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

5

2.

Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

5

3.

Specificul activității de predare- învățare – evaluare

6

4.

Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

6

5

Elemente de deontologie profesională

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 9

1. Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

2. Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

Curs

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13

13 - 16

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 9

2. Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

3. Specificul activității de predare- învățare – evaluare

Curs

9 – 14

14 -15

15 - 16

Aplicaţii

Curs

Aplicații

III (6 h)

8 – 9

4. Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

5. Elemente de deontologie profesională

Aplicaţii

9 - 10

Evaluare

10 – 12

Curs

12 – 15

15 – 16

Aplicaţii

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

completarea fişei de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

2. Resurse umane

a) aria curriculară ”Limba și comunicare ”:

- prof. Tăbăcuțu Adriana, inspector școlar, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Împăratu Lăcrămioara, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b) aria curriculară ”Matematica și științele naturii”:

- prof. Nițu Constantin, profesor matematică, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconescu – Armăseșcu Claudia, inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea
- prof. Ionescu Gabriela, inspector școlar, profesor fizică/ chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Pleșea Adina Cristina, profesor metodist CCD, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

c) aria curriculară ”Om și societate”:

- prof. Ciocan Vetuța, prof. istorie, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Manda Mihai, profesor geografie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Popescu Romeo, inspector școlar, profesor religie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ionescu Mădălina, profesor socio-umane, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea,

d) aria curriculară ”Arte”:

- prof. Ștefan Natalia, profesor educație plastică, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Zamfir Adrian, profesor educație muzicală, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

e) aria curriculară ”Educație fizică și sport”:

- prof. Gavrișiu Iuliana Claudia, profesor educație fizică și sport, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Păunescu Crinel, profesor educație fizică și sport, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA),

f) aria curriculară ”Tehnologii”:

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciochină Ana Luisa, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciobanu Dumitru, profesor tehnologii, profesor metodist CCD , grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Croitoru Elena Roxana, profesor discipline economice, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

g) aria curriculară ”Consiliere psihopedagogică”:

- prof. Nicula Cristina Florentina, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, coordonator CJAP, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

h) ” Învățământ special și special integrat”:

- prof. Mărgărita Elena - Antoanela, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. dr. Dicu Sevastia Lizica, pedagogie, director Școala Profesională Bistrița - Costești, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

i) ”Educație timpurie”

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Săliște Mihaela, profesor învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

j) ”Învățământ primar”

- prof. Săraru Elena Calonfira, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Onogea Ioan, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea