1. Criterii curriculare:

Grup țintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar. 

Justificare:   programul este consecinţa O.M.E.N. nr. 5144 / 26.09.2013  privind aprobarea Strategiei Anticorupţie în Educaţie şi dezvoltă participanţilor competenţe de a practica şi de a forma norme de conduită morală, etică şi de integritate în domeniul managementului educaţional şi al educaţiei privind anticorupţia. 

Durata: 24 ore

Locul de desfpșurare: CCD Vâlcea

Curriculumul programului:

a. Competenţe vizate :

  • valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională în mediul socio-profesional actual;
  • aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale şi de implementare a măsurilor preventive, în contextul legal privind anticorupţia.
  • Autoevaluarea calității profesionale prin aplicarea normelor de deontologie profesională

b. Planificare pe stagii

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie

4

2.

Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

6

3.

Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie

6

4.

Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social

6

 

Evaluare finală

2

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie

Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE chestionare, portofoliu cuprinzând fişele de reflecţie completate după fiecare activitate de formare şi produsele realizate în timpul activităţilor de formare.

 

2. Resurse umane :

Formatori implicați:

- Inspector școlar general, prof. Bică Andra, profesor socio – umane, grad didactic I

- prof. Luca Adrian – profesor doctor în filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Adina Dobrete, profesor discipline economice, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

 

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Adina Cristina