1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Profesori diriginți/ Învățători/ educatoare – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru profesorii diriginți, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de dirigenție.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare: CJRAE, Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • dezvoltarea personală a profesorilor diriginți;
  • aprofundarea cadrului legislativ;
  • analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de dirigenție în dezvoltarea carierei;
  • organizarea activităţilor de dirigentie;
  • aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală în orientarea în carieră;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Dirigintele – atribuții și responsabilități

5

1

3

Cadrul legislativ al profesiei

2

2

-

Organizarea activităţii de dirigenție

8

2

6

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

5

1

4

Evaluare finală

4

 -

 

Total

24

7

13

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

1

9-16

Dirigintele – atribuții și responsabilități

curs

aplicaţii

2

Cadrul legislativ al profesiei

curs

aplicaţii

3

9-17

Organizarea activităţii dirigenție

curs

aplicaţii

4

9-14

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

curs

aplicaţii

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal:

Planul de lecție personalizat

 

2. Resurse umane

- prof. Nicula Cristina Florentina, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Cristina