1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea

Justificare: Dezvoltarea și exersarea competențelor de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor  elev-profesor/familie-școală se constituie într-o necesitate în contextul actual al organizării activităților extrașcolare.

Durata 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului

  • Competențe vizate:
  • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a comunica eficient în context nonformal;
  •  Îmbunătățirea competențelor de proiectare, organizare, conducere și evaluare a activităților de învățare în contexte extracurriculare 
  • Utilizarea eficientă a instrumentelor digitale în proiectarea/ implementarea/ evaluarea/ promovarea activităților extrașcolare.
  •  Dezvoltarea abilităților necesare desfășurării parteneriatelor educaționale. 

 

  •      Planificarea  pe module tematice– timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Competențe necesare cadrelor didactice pentru exersarea rolurilor specifice contextului educației extracurriculare

4 h

2.

 Proiectarea activităților de învățare în context nonformal / extracurricular;

6h

3.

Aplicații Google în activitățile extrașcolare

6h

4.

Parteneriate pentru creșterea impactului programelor extracurriculare și nonformale. Implicarea tinerilor, prin structuri de reprezentare a elevilor, în activități extrașcolare;

6h

5.

Evaluare

2h

 
  • Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (4 h)

8 – 10

Dezvoltare personală a cadrelor didactice pentru exersarea rolurilor specifice contextului educației nonformale

Curs

10 - 12

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 12

Proiectarea activităților de învățare în context nonformal / extracurricular;

Curs

12 – 14

Aplicaţii

III (6h)

8 – 12

Aplicații Google în activitățile extrașcolare

Curs

12 – 14

Aplicaţii

IV (6h)

8 – 12

Parteneriate pentru creșterea impactului programelor extracurriculare și nonformale. Implicarea tinerilor, prin structuri de reprezentare a elevilor, în activități extrașcolare;

Curs

12 – 14

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare

Evaluare portofoliu

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluarefinală

10% Prezenţă şi implicare

40%:

  • Frecvenţă – 10%
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea uneia dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE - Proiect de activitate extracurriculară

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Trăistaru Gabriela, geografie, grad didactic I, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciochină Ana Luisa, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Împăratu Lăcrămioara, Limba Engleză , inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului - Șandru Valeria - profesor metodist CCD