1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: programul propune șase module tematice utile cadrelor didactice care îndeplinesc atribuțiile de management în unitățile de învățământ să proiecteze, să organizeze , să conducă și să evaluaeze procesele care determină creșterea calității educației oferite de un furnizor.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului

Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate:
  • Aprofundarea cadrului legislativ al profesiei;
  • Analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de asistenţă psihopedagogică la nivele de învăţământ diferite;
  • Proiectarea  mecanismelor de evaluare si asigurare a calitatii
  • Aplicarea principiilor, metodelor, instrumentelor de autoevaluare institutionala 

 

  • Planificarea pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Obiectivele evaluării ARACIP

4

2.

Scopul evaluării ARACIP

4

3.

Instrumente specifice evaluării ARACIP

4

4.

Legislație ARACIP

4

5.

Management și comunicare

3

6.

Leadership și calitate

3

7.

Evaluare finală

2

  • Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Obiectivele evaluării ARACIP

 

Scopul evaluării ARACIP

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Instrumente specifice evaluării ARACIP

 

Legislație ARACIP

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Management și comunicare

 

Leadership și calitate

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

Aplicații

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

 

Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal: PDI/ PAS

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

Prof. Adina Dobrete, profesor discipline economice, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

Prof. Mihai Fârtat, profesor fizică, director, gr. I, cetificat ANPC formator.

Prof. Doru Dumbrăvescu, profesor informatică, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

2.2. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD)