1. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învățarea limbii franceze ca limbă străină

Public țintă vizat: profesori de franceză; viitori candidați la examenul de titularizare

Justificare: Acest stagiu de formare se doreste un sprijin pentru profesorii debutanti in mod prioritar. El este conceput ca o insusire si aplicare metodologica a fundamentelor CECRL din perspectiva comunicativ-actionala (Claire Bourguignol). Profesorii vor descoperi o alta modalitate de a preda, de a-si construi demersul didactic prin integrarea TIC, prin intelegerea mecanismelor generale ale acestui demers didactic, vor putea sa elaboreze singuri un sistem de competente-cheie pentru elevi in functie de nivelul clasei si de scopul vizat, sa-si structureze continuturile si obiectivele in jurul notiunii de actiune, sa elaboreze scenarii didactice, teste si grile de evaluare din aceasta perspectiva activ-participativa. Unitatile tematice ale programelor scolare in vigoare vor fi astfel transformate in « unitati de actiune », elevii devin “actanti responsabili” in realizarea sarcinilor de lucru precise date de profesor. Acesta devine moderator,  asistent de invatare, organizator, persoană care proiectează, coordoneaza, sistematizează. Aceasta metodologie confera « o misiune », un sens invatarii luand in calcul interesele elevilor, permite un invatamant deschis cu forme diferite de lucru, parteneriat si exercitii pentru toate nivelurile de limba conform CECRL.

Durata: 24 de ore

Locul de desfășurare a programului : C.N “Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea și Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu.

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- selectarea resurselor/auxiliarelor adecvate (documente autentice ca suport)

-elaborarea de activitati care stimuleaza autonomia elevilor si constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor

-optimizarea comunicarii si dezvoltarea dinamicii de grup prin activitati creative.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Du CECRL à l’approche communic’actionnelle 

8

2.

Construire une unité didactique et piloter une séquence pédagogique

8

3.

Evaluer : du contrôle à l’évaluation.

6

4.

Evaluare finală

2

 

  • Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Prezentarea cursului si a participantilor, stabilirea regulilor ;

- Fundamentele CECRL de la teorie la actiune, ilustrarea cu exemple concrete

- Exercitii practice : analiza unei unitati didactice dintr-un manual din perspectiva mai multor curente (grupe);

- Prezentarea metodei comunicativ-actionale ;

- Alegerea documentelor autentice adecvate unei unitati tematice.

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Construirea unei unitati de actiune pornind de la documentele alese si distribuite cursantilor :

a. stabilirea obiectivelor si a competentelor vizate ;

b. alegerea activitatilor pertinente pentru realizarea scopului/ “misiunii” si a tehnicilor de dinamizare a grupurilor ;

c. constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor.

- Prezentarea scenariilor didactice realizate de cursanti, sinteza, discutii .

Evaluarea competentelor in predarea-invatarea limbilor straine : aport teoretic ;

- Analiza diferitelor situatii de evaluare si elaborare de grille de analiza;

- Analiza diferitelor grile de evaluare ;

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

- Elaborarea unor seturi de grile de evaluare specifice de la demersul comunicativ la cel comunicativ-actional pornind de la un exemplu concret (« S’installer en France »).Analiza grilelor realizate de cursanti, sinteza ;

- Metode de optimizare a comunicarii si dezvoltare a dinamicii de grup prin activitati creative ;

- Evaluarea cursului (harta conceptuala, metoda Răspunde – Aruncă – Interoghează) ;

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluarea finală

Evaluare

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

fise de proiecte didactice,

o grilă de evaluare

 

2. RESURSE UMANE

Formatori implicați:

- Dumitrescu Valeria, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Barbu Marcela, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Pleșea Cristina