1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care îl are mass-media (în special televiziunea si internetul ) asupra tinerilor.De asemenea , cadrele didactice sunt pregătite să intervină corect in relatia elev-orice fel de media, sau intre mass media-scoala-familie. Aportul pe care îl aduce mass media în ceea ce priveşte dezvoltarea tinerilor este unul semnificativ, dacî nu  cumva unul  determinant uneori.La finalul cursului cadrul didactic trebuie să ,,manuiască,, instrumentele media în folosul educaţiei eficiente şi să pregateasca tanărul să răspundă nevoilor societăţii.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr. 4. Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

1.descrierea și explicarea corectã a termenilor  si a funcţiilor mass media, exemplificarea conceptelor de New media si folosirea acestora în contexte adecvate;

2. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individualã și de grup, precum a strategiilor de interevaluare, care sã valorifice influențele educative pozitive;

3. planificarea conținuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formãrii deprindelor folosind instrumente mass media;

4. interpretarea provocãrilor specifice școlii contemporane și reformei învãțãmântului românesc in contextual folosirii noilor media în activitatea didactică.

  • Planificarea modulelor tematice

Nr.

 crt.

Modul

Nr.ore

1.

Mass -  media  în societate

5

2.

 Mass media, factor educativ

5

3.

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

5

4.

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

6

5.

Evaluare finala

3

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

8 - 13

1. Mass -  media  în societate

Teorie + aplicații

II

8 - 13

2. Mass media, factor educativ

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 14

4. Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

Teorie + aplicații

V

9 - 12

Evaluare finala

evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Realizarea  unui proiect extraşcolar corespunzător nivelului la care predă cursantul.

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Săraru Elena Calonfira, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Vlăsceanu Lorena Erika, profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: Ciobanu Dumitru, metodist CCD