1. Criterii curriculare

 Public țintă vizat: cadre didactice din județul Vâlcea

Justificare: Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, respectiv, pe cel care învaţă.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Câinenii Mari, Școala Gimnazială I.C. Constantinescu Roești – Cueni, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu, CN Gib Mihăescu Drăgășani

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- Capacitatea de a adecva metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare la specificul clasei de elevi

- Reactualizarea strategiilor de integrare a metodelor activ – participative în managementul clasei de elevi

- Proiectarea elementelor de metodică în activitatea didactică

- Înțelegerea conceptelor de incluziune și integrare, aplicarea lor în situații de învățare specifice

 

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Curriculum. Educația centrată pe elev

5

2.

Didactica. Strategii, metode, tehnici

6

3.

Predarea interactivă. Incluziune versus integrare

6

4.

Educația pentru excelență

5

 

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Curriculum. Educația centrată pe elev

Didactica. Strategii, metode, tehnici

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Didactica. Strategii, metode, tehnici

Predarea interactivă. Incluziune versus integrare

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Educația pentru excelență

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Proiectarea unei unități de învățare la disciplina predată

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Nițu Constantin, profesor matematică, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria – profesor metodist CCD, profesor socio-umane, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): Prof. Diaconescu Maria Aurelia