Public-țintă vizat: Cei cu studii superioare finalizate cu diploma de licenta; cei interesati sa lucreze sau lucreaza in Managementul Proiectelor (Proiecte de Fonduri Europene, Proiecte ale Institutiilor publice, ale Companiilor de stat etc). Conform OG 129/ 2000, incepand cu 01.01.2010, nimeni nu mai poate fi managerul unui proiect, angajat oficial si legal, fara certificare ANC ( fost CNFPA) sau licenta/ master; cei care participa la licitatii si pentru care este obligatoriu detinerea unui Certificat ANC pentru Manager de proiect; cei care isi doresc sa capete competente manageriale.

Justificare: Deși o parte importantă a ciclului de viață a unui proiect, scrierea acestuia este numai începutul unui lung proces de dezvoltare și aplicare a unei idei, cele mai serioase provocări vin odată cu implementarea inițiativei. Desfășurarea activităților în cadrul unui proiect cu finanțare europeană trebuie realizată respectând procese, procedee și standarde bine definite. Pentru cei care scriu și implementează proiecte cu finanțare europeană și pentru care regulile impuse de autorități nu sunt întru totul clarificate, pentru cei care vor să pună întrebări și să afle răspunsuri de la experți practicieni în domeniu, pentru cei care vor să își îmbunătățească expertiza în domeniul fondurilor structurale, cursul vine in intampinarea lor.

Durata: 120 ore

Curriculum-ul programului

Competente  vizate:

- Pregătirea elaborării proiectului

- Documentarea în vederea realizării proiectului

- Stabilirea parteneriatelor

- Elaborarea proiectului

Tematica:

          Pregătirea elaborării proiectului (legislaţie, tipuri de fonduri şi programe operaţionale, particularităţi, tipuri de eligibilitate);

•          Documentarea în vederea realizării proiectului (Ghiduri specifice, legislaţie naţională subsecventă(instrucţiuni, note etc)/europeană, condiţii financiare, tipuri de documente, grupuri ţintă, activităţi, parteneri);

•          Stabilirea parteneriatelor(tehnici de planificare, comunicare, evaluare, logistica specifică derulării proiectului, conţinutul proiectului, activităţi, parteneri, negociere);

•          Elaborarea şi implementarea proiectului (cerinţe specifice, formate, elaborare documentaţie specifică implementării proiectelor, exemple proceduri POCU etc.)

 

Modalități de evaluare a cursanților

Examen de absolvire constand in proba scrisa ( grila ) si tema practica elaborarea unui proiect ce va fi susţinut în faţa Comisiei de Examinare, bazându-se pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor de curs.

Costul programului/ al activității: 300 lei/cursant