Public-țintă vizat: Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

Justificare:  Este conform cu cerinţele UE privind cadrul European pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi formare profesională.  Conform art. 23, alin. 2 din OG 129/2000 „începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională/continua cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” dovedita prin urmatoarele.

Durata: 30 ore

Curriculum-ul programului:

Competente  vizate:

- pregatirea formarii

- realizarea activitatilor de formare

- evaluarea participantilor la formare

- marketing-ul formarii

- proiectarea programelor de formare

- organizarea programelor si a stagiilor de formare

- evaluarea,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare

- aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

Planificarea pe stagii / module tematice:        

•          Pregatirea formarii

•          Realizarea activitatilor de formare

•          Evaluarea participantilor la formare

•          Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

•          Marketing-ul formarii

•          Proiectarea programelor de formare

•          Organizarea programelor si a stagiilor de formare

•          Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Modalități de evaluare a cursanților:

Examen de absolvire constand in proba scrisa ( grila ) si tema practica sub forma unui portofoliu, pe o tema data de catre formator.

Costul programului/ al activității: 300 lei/cursant