În perioada 11-18 octombrie 2018 CCD Vâlcea organizează cursul de formare ”Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”. 

Acest curs este adresat cu prioritate profesorilor din învățământul primar care în anul școlar 2019 – 2020  au preluat clasa pregătitoare, dar nu au parcurs programul de formare din anii anteriori. Tocmai din acest motiv în adeverința eliberată de unitatea școlară se va specifica faptul că formabilul predă în anul școlar 2019-2020 la clasa pregătitoare. 

            Cursul va avea loc la Colegiul National de Informatică ”Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, pe data de 11 octombrie 2019, Corp D, sala 4, ora 16,30  formator prof. Pârvulescu Mihaela.

Dosarul de înscriere va conține următoarele elemente:

  • Adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se precizează că formabilul a preluat în anul școlar curent clasa pregătitoare și nu a parcurs până în prezent acest program;
  • Copie după diploma de licență / bacalaureat profil pedagogic;
  • Copie după CI, respectiv certificat de căsătorie pentru cei care și-au schimbat numele;
  • Copie după certificatul de naștere;

            Înscrierea se face la unitatea de învățământ unde funcționați prin completarea Anexei 1 - Lista nominală a învățătorilor și profesorilor pentru învățământ primar care au preluat clasa pregătitoare.

Se vor înscrie doar acele cadre didactice care au preluat clasa pregătitoare în acest an școlar și nu au parcurs programul de formare în anii anteriori.

Termenul de înscriere: 1 octombrie 2019.

Responsabil curs: prof. metodist CCD Valeria Șandru (0773 969 937).

 

ANEXA  AICI